ESG i KommuneKredit

Vi har en ambition om at integrere stærke miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­si­ge hensyn (ESG) i vores forretning. På den måde kan vi ikke bare fastholde men også udbygge vores fokus på samfundsansvar, som har været en naturlig del af vores forretning, siden vi udstedte det første lån for mere end 120 år siden.

Sådan arbejder vi med ESG

Vi arbejder målrettet på at danske kommuner og regioner kan få enkel og hurtig adgang til at finansiere deres investeringer billigst muligt. Det kræver blandt andet, at vi imødekommer investorernes stigende efterspørgsel efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer.

Investorerne tager oftere end tidligere miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­si­ge (ESG) faktorer med i deres overvejelser, når de skal placere deres investeringer. Vores arbejde med at integrere ESG-hensyn i hele vores forretning er derfor en integreret del af vores 2025-strategi. 

ESG-arbejde i flere dimensioner

Næsten alle de lån, vi udsteder, eller leasingaftaler, vi indgår, har et grønt eller socialt formål, f.eks. klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af 

offentlige bygninger eller etablering af ældreboliger, lokale sportshaller, skoler og fjern­var­me­for­sy­nings­an­læg. Den samlede værdi løber op i mere end 170 mia. kr. 

Som finansiel virksomhed er det naturligt for os at rette vores primære fokus på de eksterne ESG-indsatser netop i forhold til udlån, leasing og investeringer. Men vi er også optaget af at gøre en forskel internt i forhold til at lede vores forretning ansvarligt, nedbringe vores egen kli­ma­be­last­ning og sikre gode arbejdsforhold.

Vi har vedtaget 9 ESG-målsætninger, der danner grundlag for vores arbejde. De sætter retningen og hjælper os med at opnå konkrete resultater i ESG-arbejdet på tværs af forretningen. 

Vores 9 ESG-mål

ESG-målene retter sig både mod eksterne og interne forhold. De fleste mål lægger vægt på klima og er vedtaget af vores bestyrelse. Men vi har også højt fokus på social- og ledelsesmæssig ansvarlighed.

25 % grønne lån (E)

Vi vil øge andelen af ​​bæredygtige lån i vores udlånsportefølje til mindst 25 % i 2025.

Kortlægning af klimaaftryk (E)

Vi vil kortlægge klimaaftrykket af vores udlåns- og investeringsportefølje inden 2025.

Reduktionsmål for CO₂-emissioner (E)

Vi vil vurdere muligheden for at gennemføre ​​reduktionsmål for CO₂-emissioner for vores udlån og investeringer inden 2025.

Reduktion af CO₂-emissioner i vores egen drift (E)

Vi vil reducere CO₂-emissioner i vores egen drift med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 2018.

CO₂-kompensation (E)

Vi vil indføre en årlig kompensation for de CO₂-emissioner fra vores drift, som vi ikke kan eliminere eller reducere.

Inkluderende virksomhedskultur (S)

Vi vil styrke vores inkluderende virksomhedskultur frem mod 2025.

Medarbejdertilfredshed (S)

Vi vil opretholde vores høje medarbejderloyalitet og medarbejderengagement.

Styrke vores ESG-ledelse (G)

Vi vil være endnu stærkere i vores ESG-ledelse.

Øget synlighed (G)

Vi vil øge synligheden af ​​vores ESG-profil blandt vores primære interessenter.

ESG-komité

For at sikre forankring af arbejdet med ESG på tværs af afdelinger og i vores ledelseslag har vi etableret en ESG-komité. Komitéen består af både ledere og medarbejdere. Komitéen inviterer specialister og andre relevante medarbejdere med til møderne, når det er relevant i forhold til den aktuelle dagsorden.

Læs kommissorium for KommuneKredits ESG-komité

ESG-rapportering

Siden 2018 har vi hvert år udarbejdet en rapport, som præsenterer vores strategiske tilgang til bæredygtighed. I rapporten behandler vi aktuelle spørgsmål om bæredygtighed i forhold til vores forretning og interessenter. Samtidig præsenterer vi vores miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­si­ge mål, aktiviteter og resultater. Rapporten indeholder desuden en række investorvendte ESG-data, og endelig skitserer den vores forventninger for de kommende år. Fra 2023 integrerer vi ESG-rapporteringen i vores årsrapport.

Læs Sustainability Report 2022

ESG-score

ESG-scoren viser, hvor godt en virksomhed er rustet til at håndtere risici, når det kommer til miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­si­ge parametre. En høj score er et udtryk for, at en virksomhed er god til at håndtere både risici og muligheder. Tabellen til højre viser vores seneste ESG-scorer fra rat­ing­bu­reau­er­ne ISS EGS, MSCI og Sustainalytics. Vi har opdateret tabellen i marts 2023.

Læs mere i Sustainability Report 2022

Få styr på begreberne med den lille ESG-ordbog

Savner du en forklaring på nogle af de mange begreber, som bliver brugt, når det handler om grøn omstilling, grøn finansiering og bæredygtighed i al almindelighed? Vi har samlet forklaringer på en række af de med brugte begreber i en lille ESG-ordbog.

Se Den lille ESG-ordbog

Spørgsmål til ESG

Kontakt vores specialister i bæredygtig finansiering

Vil du vide mere om vores ESG-rapporter eller arbejde med ESG i det hele taget, er du velkommen til at kontakte vores specialister i bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00