Grøn finansiering til klimavenlig biogødning i Solrød

KommuneKredit har stillet finansiering til rådighed for opførelse af tanke til opbevaring af biogødning i Solrød.

Solrød Biogas A/S udvinder bæredygtig energi fra organisk materiale, og restproduktet anvendes som biogødning i landbruget. Biomassen afgasses og opbevares i tanke, indtil den kan spredes ud på marker. KommuneKredit finansierede også selve opførelsen af Solrød Biogas i 2014

Ved den officielle indvielse i november 2015 kaldte Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt Solrød Biogas for et firdobbelt Columbus-æg. Anlægget fortrænger nemlig fossile brændstoffer, udnytter spildprodukter fra landbrug, industri og strand, skaber en bedre fordeling af næringsstoffer til land­brugs­jor­den og hjælper med at få ildelugtende tang væk fra stranden.

Gyllen kommer fra lokale landbrug, som modtager afgasset biogødning retur til anvendelse på deres marker med færre lugtgener til følge. Herudover modtager Solrød Biogas restprodukter fra pek­tin­pro­duk­tio­nen hos CP Kelco samt eluat fra fø­de­va­re­in­gre­di­enspro­duk­tio­nen hos Chr. Hansen. Endelig anvendes alger og tang, som indsamles fra Køge Bugt. Processen bidrager både til reduktion af lugtgener samt mindre udvaskning og ophobning af næringsstoffer fra landbrug og strand.

KommuneKredit har finansieret projektet med et grønt lån. Det betyder, at lånet danner grundlag for KommuneKredits grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser. Projektet er dermed i over­ens­stem­melse med KommuneKredits Green Bond Framework og godkendt af vores Grønne Komité.

Del

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00