S - Status og initiativer for sociale ansvarlighed

Vi gennemfører løbende initiativer med fokus på social ansvarlighed. Med vores to mål inden for området sociale initiativer kaster vi lys på de interne forhold, hvor vi blandt andet gør os umage for at skabe en inkluderende arbejdsplads med plads til mangfoldighed, og hvor medarbejderne trives. Her kan du se status for vores mål i 2023 samt eksempler på initiativer, som vi har arbejdet med inden for den seneste årrække.

Status på vores 2 mål inden for det sociale område

Eksempler på eksterne initiativer

 1. 1

  Vi vil udvikle datagrundlaget for vores udlån.

Eksempler på interne initiativer

 1. 1

  Vi er blevet medlem af Fi­nans­sek­to­rens Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Det betyder, at vores medarbejdere er omfattet af overenskomsten med Fi­nans­for­bun­det.

 2. 2

  Vi har på forsøgsbasis indført mulighed for, at vores medarbejdere kan udføre op til otte timers frivilligt arbejde i arbejdstiden om året.

 3. 3

  Vi er i gang med at ansætte elever i KommuneKredit og har efter et succesfuldt praktikforløb ansat en medarbejder, der er kommet hertil i forbindelse med krigen i Ukraine.

 4. 4

  Vi tilbyder en fleksibel arbejdsform.

 5. 5

  Vi har implementeret en stressguide for vores medarbejdere.

 6. 6

  Vi tilbyder årlige sundhedstjek og in­flu­en­za­vac­ci­na­tion.

 7. 7

  Vi arbejder med at udvikle processer, der fremmer diversitet i rekruttering. Vi gør os umage for at formulere stil­lings­op­slag neutralt og opfordrer desuden alle uanset alder, kulturel baggrund mv. til at søge vores stillinger.

 8. 8

  Vi måler vores medarbejderes tilfredshed én gang om året og følger op med initiativer for at fastholde vores score, der ligger højt for branchen.

 9. 9

  Vi har udarbejdet retningslinjer for diversitet og måltal for det un­der­re­præ­sen­te­rede køn.

Retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­rede køn

Med vores retningslinjer for diversitet og måltal for det un­der­re­præ­sen­te­rede køn styrker vi en inkluderende virk­som­heds­kul­tur. I 2024 implementerer vi ret­nings­linjer­ne i relevante processer og følger op på vores måltal for en ligelig kønsfordeling på 40/60 kvinder/mænd i vores ledelse og blandt vores medarbejdere. I 2023 havde vi 26,7 % kvinder i ledelsen og 37,2 % kvinder blandt vores medarbejdere.

Læs vores retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­rede køn

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om vores arbejde med EGS, kan du kontakte vores team for bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister i bæredygtig finansiering

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00