G - status og initiativer for ledelsesmæssig ansvarlighed

Vi arbejder systematisk på at forbedre vores le­del­ses­mæs­sige initiativer for at drive KommuneKredit stadig mere ansvarligt. Et arbejde, der er i over­ens­stem­melse med de generelle ESG-ambitioner i samfundet omkring os og investorernes behov for ESG informationer. Her kan du se status for vores mål i 2023, samt eksempler på initiativer som vi har arbejdet med inden for den seneste årrække.

Status på vores 2 mål inden for ledelsesmæssig ansvarlighed

Eksempler på eksterne initiativer

 1. 1

  Vi arbejder for at indsamle bedre data for vores udlån, herunder også lån til sociale projekter.

 2. 2

  Vi har holdt oplæg på medlemsmøder hos bran­che­for­e­nin­ger og deltaget i andre arrangementer for at øge synligheden af vores ESG-profil.

Eksempler på interne initiativer

 1. 1

  Vi har etableret en intern ESG-komité, der er med til at drive ESG-arbejdet og forankre initiativerne blandt medarbejderne.

 2. 2

  Vi har holdt en ESG-dag for alle medarbejdere.

 3. 3

  Vi har introduceret principper for for­an­drings­le­delse og lanceret en håndbog i for­an­drings­le­delse, som kan understøtte ledernes daglige arbejde.

 4. 4

  Vi arbejder på at styrke vores rapportering af ESG-data.

 5. 5

  Vi har indsat ESG-overvejelser i skabelonen, vi bruger til indstillinger til vores direktion.

 6. 6

  Vi har styrket vores for­ret­nings­gange og ar­bejds­be­skri­vel­ser for ESG-processer og data.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om vores arbejde med EGS, kan du kontakte vores team for bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister i bæredygtig finansiering

Få inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00