Klimasikring omkring Store Vejle Å

I november 2017 stod en ny nød­pum­pe­sta­tion klar til at blive taget i brug. Nød­pum­pe­sta­tio­nen, som er placeret ved Ishøj Havn, er en del af et større kli­ma­sik­rings­pro­jekt, der skal være med til at sikre arealerne omkring Store Vejle Å, samt Ishøj og Vallensbæk Moser, mod oversvømmelse.

Kli­ma­for­an­drin­ger har i de sidste par år skabt kraftigere nedbør og stigninger i havniveau, hvilket har resulteret i hyppigere oversvømmelser af områderne langs Store Vejle Å. Når højvande i Køge Bugt er over 0,3 meter over normalniveauet lukker slusen ved Ishøj havn, for at undgå at havvandet oversvømmer arealerne bag digerne. Og ved kombineret høje vandstande og kraftige nedbør vil vandstanden bag digerne stige, da vandet ikke kan komme ud i havnen. Løsningen var en ny nød­pum­pe­sta­tion.

Nød­pum­pe­sta­tio­nen afhjælper problemet ved at lede vandet ud i Køge Bugt og derved holde vandstanden bag digerne nede. Vandet bag digerne kan ledes væk, selv når vandstanden i Ishøj Havn er høj. De to pumper på pumpestationen kan tilsammen flytte 4m3 i sekundet.

KommuneKredit finansierer en lang række kli­ma­sik­rings­til­tag i hele landet. Kommunerne har låneadgang til håndtering af tag- og overfladevand som et vandselskab yder bidrag til via lå­ne­be­kendt­gø­rel­sen for kommuner §2, stk. 1, nr. 19.

Del case

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00