E - status og initiativer for miljømæssig ansvarlighed

Med fem målsætninger inden for klima- og miljømæssig ansvarlighed arbejder vi intensivt med området både i vores produkter og services og i forhold til vores egen drift. Samtidig understreger vi ambitionerne om fortsat at understøtte vores kunders arbejde med at dæmme op for kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Her kan du se status for vores mål i 2023, samt eksempler på initiativer som vi har arbejdet med inden for den seneste årrække.

Status på vores 5 mål, der retter sig mod klima- og miljø

Eksempler på eksterne initiativer

 1. 1

  Vi har opdateret rammeværket for vores grønne obligationer, Green Bond Framework. Vi har tilføjet nye kategorier, så formålene vi kan finansiere i højere grad følger kategorierne i EU’s taksonomi for grønne aktiviteter. Derudover har vi skærpet kriterierne for, hvad der er grønt og forbedret vores ef­fek­trap­por­te­ring.

 2. 2

  Vi er i gang med at kortlægge emissioner fra vores udlåns- og in­ve­ste­rings­por­te­føl­je (scope 3).

Eksempler på interne initiativer

 1. 1

  Vi har inkluderet udledninger fra kantinedrift og rejser i vores scope 3-emissioner.

 2. 2

  I forhold til vores ker­ne­for­ret­ning har vi lanceret et opdateret Green Bond Framework for grønne obligationer og lån, gennemført kom­mu­ni­ka­tions­ind­sat­ser med fokus på vores grønne finansiering, indført digital grøn lå­nesags­be­hand­ling og undervist i grøn kun­de­rå­d­giv­ning.

 3. 3

  I forhold til vores rejseaktivitet, har vi etableret en ny rejsepolitik med større omtanke: Vi har f.eks. afskaffet firmabiler og opfordrer til mere klimavenlige trans­port­mid­ler og flere digitale møder.

 4. 4

  Når det kommer til initiativer inden for miljø har vi afskaffet plasticflasker, indført bæredygtigt printpapir, etableret follow-me print-løsninger og indført bæredygtig afskaffelse af it-udstyr.

 5. 5

  På miljøområdet har vi indført digital styring af vores belysning og LED-belysning, gået over til tem­pe­ra­turs­ænk­ning udenfor arbejdstiden og lanceret ugentlig ve­ge­tar­ho­ved­ret i kantinen.

 6. 6

  Vi tilbyder vegetarretter i kantinen hver dag - og én dag om ugen er hovedretten vegetarisk.

 7. 7

  Vi arbejder på at inkludere flere kategorier i vores beregninger af scope 3-udledninger.

 8. 8

  Vi har indgået en aftale om skovrejsning med Scanenergi.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om vores arbejde med EGS, kan du kontakte vores team for bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister i bæredygtig finansiering

Få inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00