Grønne lån og verdensmålene

Samfundsansvar er en naturlig del af vores forretningsmodel, og derfor støtter vi op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

 

I 2020 gennemførte vi en kortlægning af SDG’erne op imod vores grønne udlånsformål. Kortlægningen viser, at vores udlån understøtter en række af SDG’erne.

 

Takket være vores medlemmers solidariske hæftelse, vores tætte bånd til lokale myndigheder og det almennyttige grundlag for vores forretningsmodel, har KommuneKredit særligt gunstige forudsætninger for at understøtte bæredygtig udvikling af vores samfund og på den måde generere positive effekter for vores miljø og klima.

 

Se, hvilke SDG’er vores udlån understøtter

Vi understøtter SDG 6 ved at yde grønne lån til vandforsyningsanlæg og -distribution samt spildevands- og kloakanlæg, der bidrager til at sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet.

 

 

 

Vi understøtter SDG 7 ved at yde grønne lån til lavemissionsanlæg og vedvarende energianlæg samt distribution af fjernvarme i hele Danmark, som bidrager til at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til konkurrencedygtig pris.

 

 

Vi understøtter SDG 9 ved at yde grønne lån til infrastruktur, der bidrager til at udvikle bæredygtig og modstandsdygtig infrastruktur og støtte den økonomiske udvikling.

 

 

 

Vi understøtter SDG 11 ved at yde grønne lån til offentlig transport, der bidrager til at gøre byer sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.

 

 

 

 

Vi understøtter SDG 13 ved at yde grønne lån til energibesparelser og klimasikring, bidrage til at bekæmpe klimaændringerne og styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringer samt at fremme af grøn finansiering, der øger offentlighedens bevidsthed om tiltag ift. klimaændringer

Om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016.

 

Med verdensmålene forpligter alle FN’s medlemslande sig til at arbejde for at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Samtidig fokuserer målene på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

 

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

 

Læs mere på FN’s side om verdensmålene.