Bæredygtig finansiering

– understøtter den bæredygtige omstilling i vores lokalsamfund

Bæredygtig finansiering

– understøtter den bæredygtige omstilling i vores lokalsamfund
KommuneKredits medlemmer har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i lokalsamfundene. Samtidig stiger efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer verden over. Som det sikre bindeled mellem global finansiering og lokale udlån er det vores ambition at understøtte den udvikling – for kun på den måde kan vi fortsat sikre vores medlemmer billigst mulig finansiering til at understøtte vækst, udvikling og grøn omstilling i de danske lokalsamfund.

 

Bæredygtighed er ikke kun en del af vores DNA men også af vores strategi, der sigter mod at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør – fra udstedelser og kunderådgivning til systemunderstøttelse og rapportering.

 

På siderne her kan du læse mere om de spændende projekter, som vores kunder gennemfører for at understøtte den grønne omstilling. Og om vores bæredygtige arbejde, når det kommer til kunder, investorer og os selv som virksomhed.

Grønne fortællinger fra vores kunder