Lån med variabel rente

Et lån med variabel rente er for jer, der kan acceptere, at renteudgiften enten kan stige eller falde i løbet af lånets løbetid. Til gengæld får I større sikkerhed for, hvad I skal betale, hvis I indfrier lånet, før det udløber.

Ønsker I et lån med variabel rente, kan I vælge mellem to varianter: Ét hvor KommuneKredit fastsætter renten i forhold til, hvordan renten i markedet udvikler sig - KKvar - eller ét hvor den samlede rente består af den danske referencerente, CIBOR, samt et fast tillæg eller fradrag - KKcibor. Det faste tillæg eller fradrag kan I vælge at låse fast i hele lånets løbetid eller i kortere perioder kaldet ren­te­bin­dings­pe­ri­o­der. Typisk etablerer vores kunder KKcibor med en kortere rentebinding end lånets samlede løbetid. Efter hver ren­te­bin­dings­pe­ri­ode laver vi en ny aftale om renten. 

Falder renten over tid, vil I få mulighed for at opnå en rentefordel med et lån med variabel rente. Til gengæld skal I have luft i budgettet, hvis renten stiger i løbet af lånets løbetid. 

I kan altid indfri jeres restgæld, dvs. det beløb I får udbetalt fratrukket jeres samlede afdrag. Dog vil omkostningerne til indfrielsen variere alt efter, hvilken af de to varianter af lån med variabel rente, I vælger, og hvornår I ønsker at indfri gælden.  

Baserer I lånet på den rente, KommuneKredit fastsætter i forhold til renten i markedet - KKvar - kan I indfri uden omkostninger, hvis I gør det, når en renteperiode udløber. Ønsker I at indfri i løbet af en renteperiode, beregner vi et kom­pen­sa­tions­be­løb.  

Baserer I lånet på CIBOR-renten med rentebinding kortere end lånets løbetid - KKcibor - og ønsker I at indfri lånet, før det udløber, kan I gøre det uden omkostninger, når en ren­te­bin­dings­pe­ri­ode udløber. Ønsker I at indfri inden for en ren­te­bin­dings­pe­ri­ode, beregner vi et kom­pen­sa­tions­be­løb. 

Grønt lån

Står I over for at investere i et miljø- eller klimavenligt projekt, er der mulighed for at lån med variabel rente kan blive grønne. Vores grønne lån er grundlaget for, at vi kan udstede grønne obligationer på de internationale ka­pi­tal­mar­ke­der, og de er med til at sikre, at vi kan levere billigst mulig finansiering til vores kunder.

Overblik

Beskrivelse
ProduktnavnKKvar/KKcibor
FordeleFalder renten i markedet, vil I kunne opnå besparelser, hvis I vælger et lån med variabel rente.
RisiciEt lån med variabel rente bliver påvirket af, hvordan renten udvikler sig i markedet. I er med andre ord ikke beskyttet mod stigende renter, og omkostningerne til lånet kan derfor ændre sig i løbet af lånets løbetid.
RenteRenten fastsættes hver 3. eller 6. måned. Det sker senest 2 bankdage før, en ny renteperiode starter.
KursVi udbetaler jeres lån til kurs 100 – altså til en værdi, der svarer til hele lånebeløbet. Der er derfor intet kurstab, når vi udbetaler lånet.
BidragssatsBidragssatsen er i øjeblikket 0,0 % om året for lån med variabel rente.
Andre omkostningerUd over eventuelle bidragssatser, koster det ikke noget at optage eller få udbetalt et lån med variabel rente.
Profil for afdragI kan optage lån med variabel rente som et serielån. I kan desuden få afdragsfrihed i begyndelsen af lånets løbetid.
IndfrielseI kan altid indfri lån med variabel rente uden omkostninger, når en ren­te­bin­dings­pe­ri­ode udløber. Ønsker I at indfri lånet i løbet af en ren­te­bin­dings­pe­ri­ode, beregner vi et kom­pen­sa­tions­be­løb.
Ekstraordinære afdragI kan altid gennemføre ekstraordinære afdrag. Vi beregner et eventuelt kom­pen­sa­tions­be­løb ud fra samme præmisser, som gælder for indfrielse.

Læs mere om vilkårene for lån med variabel rente i vores generelle lånevilkår

Hvad er et kom­pen­sa­tions­be­løb?

Hvis I ønsker at indfri et lån før tid, eller ønsker at foretage et ekstraordinært afdrag, beregner KommuneKredit i mange tilfælde et kom­pen­sa­tions­be­løb, som kan være enten positivt eller negativt. Det afhænger af, hvilken type lån I har, hvornår I ønsker at indfri eller afdrage, om renten i markedet har udviklet sig positivt eller negativt siden aftaledatoen samt eventuelle udgifter for KommuneKredit. Vi indregner kom­pen­sa­tions­be­lø­bet i ind­fri­el­ses­be­lø­bet som et tillæg eller fradrag til restgælden.

Låneberegner

Hvad koster det at låne?

Med vores låneberegner kan du lave vejledende beregninger af, hvad det koster at låne til jeres investering.

Se, hvad det koster at låne

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00