KKvariabel - lån med variabel rente

Lånets egenskaber

KKvariabel er et lån med variabel rente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.

 

Låntypen kan anvendes til grøn låntagning.

Rente

Renten fastlægges af KommuneKredit ved renteperiodens start, typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder. Renteperiodens længde kan ændres efter aftale med KommuneKredit.

Bidrag

KommuneKredit fastsætter løbende bidraget på lån og kreditter. Se de til enhver tid gældende bidragssatser her. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner

Afvikling

Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret.

Kurs

Lånet udbetales til kurs 100. Der er således ikke noget kurstab ved udbetaling.

Indfrielse

Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til kurs 100 medminimum 10 bankdages varsel til en renteperiodes udløb eller omlægge lånet til anden låntype.

Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet.

Fordele

Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at udviklingen i den variable rente medfører, at renteudgiften på KKvariabel vil ligge under renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid.

Risici

Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger.

 

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk