KKcibor

Lånets egenskaber

KKcibor er et lån med variabel rente, som har CIBOR som re­ferencerente. Lånet kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Låntypen kan anvendes til grøn låntagning.

Rente

Renten fastlægges typisk i renteperioder på 3 eller 6 måneder af gangen efter aftale. Renten fastsættes 2 bankdage før renteperiodens start som 3 eller 6 måneders CIBOR + fast tillæg eller fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes ved lånets etablering og gælder i den aftalte periode. Perioden kan være en del af løbetiden, eller hele lånets løbetid.

Bidrag

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner.

Afvikling

Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Da renten er variabel, vil ydelsen ændre sig i lånets løbetid. Lånets løbetid fastholdes uændret.

Kurs

Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.

Indfrielse

Lånet kan ved udgangen af en rentebindingsperiode indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rente­type med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode.

Såfremt lånet ønskes indfriet eller omlagt i den periode tillægget er aftalt for, vil indfrielsen ske til en markedsværdi, der beregnes af KommuneKredit. Markedsværdien kan være større eller mindre end lånets restgæld.

Fordele

Lånet kan med fordel optages, hvis man har en forventning om, at renteudgiften på KKcibor vil være lavere end renteudgiften på et alternativt lån med fast rente i lånets løbetid.

Lånet kan med fordel optages, hvis man ønsker et fast tillæg eller fradrag til et officielt renteindeks.

Risici

Der skal være likviditet til at imødegå en øget renteudgift, hvis renten stiger.

 

Download brochure som PDF

 

Skriv til: Udlånsafdelingen