Organisationen

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne samt 1 uafhængigt medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.
Se KommuneKredits bestyrelse her

 

 

Organisationsdiagram

KommuneKredit består af 7 afdelinger samt Direktionen og Bestyrelsen.
Se KommuneKredits organisationsdiagram her