KommuneKredit

– bindeleddet mellem billig lokal finansiering og global investering

KommuneKredit

– bindeleddet mellem billig lokal finansiering og global investering

KommuneKredit er en forening, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber eller institutioner med 100 % kommunegaranti. Som Kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab spiller vi en vigtig rolle for vækst og udvikling i de danske lokalsamfund. Når danske kommuner og regioner skal indfri deres ambitioner om at skabe de bedste forhold og mest bæredygtige løsninger, stiller KommuneKredit billigst mulig finansiering eller leasingfinansiering til rådighed.

 

Det gælder, når lokalsamfund etablerer nye, moderne faciliteter for at understøtte foreningslivet, eller regioner installerer nye hospitalskøkkener. Det gælder, når kommuner leaser ladcykler, så dagplejerne lettere kan komme omkring med børnene, etablerer moderne, almene ældreboliger for at højne beboernes livskvalitet eller anlægger klimaveje for at skybrudssikre bydele. Og det gælder, når danske vandværker indfører nye teknologier, så vi trygt kan drikke vandet fra vores vandhaner.

Lige muligheder på tværs af Danmark

Uanset projektets størrelse, eller hvor i landet det gennemføres, tilbyder vi finansiering til lavest mulige omkostninger og på samme vilkår for alle. På den måde skaber vi ikke blot lige muligheder på tværs af Danmark. Vi skaber også sammenhængskraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene.

 

Vi finansierer vores udlån ved at udstede obligationer til investorer verden over. KommuneKredit er en forening, og vores medlemmer – alle kommuner og regioner i Danmark – hæfter solidarisk for vores forpligtelser. Det betyder, at vi på fællesskabets vegne kan låne penge til meget lave renter. Da vi samtidig har lave administrationsomkostninger og hverken skal tjene penge på vores udlån og leasing eller betale udbytte til vores ejere, sikrer det vores medlemmer de lavest mulige renter på deres lån.

 

Med udgangspunkt i stærke finansielle kompetencer og dyb respekt for det ansvar, der ligger i at være kommuner og regioners kreditforening, skaber vi et sikkert og stabilt bindeled mellem global finansiering og lokale udlån – nu og i fremtiden.

 

 

Mission

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

Vision

Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.

 

Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

Fortællinger fra vores kunder

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har offentliggjort rapporten ’Kommunernes låntagning og KommuneKredits rolle i et internationalt komparativt perspektiv’.

 

Rapporten analyserer gennem internationale sammenligninger det kommunale låneområde i Danmark.