Gelsted Fjernvarme omdanner af­falds­bri­ket­ter til fjernvarme

Et grønt lån til opførelsen af bl.a. lag­rings­fa­ci­li­te­ter til træbriketter bidrager til Gelsted Fjernvarmes ambition om at udfase fossile brændstoffer.

I byen Gelsted på Fyn forsyner an­dels­sel­ska­bet Gelsted Fjernvarme a.m.b.a. mere end 530 enheder med fjernvarme og ambitionen er at øge antallet af forsynede enheder i de kommende år. Fjern­var­me­sel­ska­bet, der ligger i Middelfart Kommune, arbejder tæt sammen med det nærliggende møbelfirma Carl Hansen & Søn, som omdanner deres FSC-certificerede hårdtræsrester til træbriketter, der takket være en høj densitet, er effektivt til produktion af varme.

For at kunne opbevare biomassen, der leveres året rundt, byggede Gelsted Fjernvarme et transportanlæg og en lagerhal til træbriketterne i 2023. Træbriketter fra Carl Hansen & Søn bidrager årligt med cirka 10.000 MWh og sparer samtidig 350 last­bil­trans­por­ter til og fra Gelsted med forsyninger af træflis og affaldstræ til produktionen af fjernvarme. Samlet set har det reduceret byens CO2-udledning med 40 procent.

Vi indledte samarbejdet med Carl Hansen & Søn i 2018 og begyndte konverteringen fra naturgas til biomasse med et nyt varmeværk, der kan brænde flis og træbriketter fra hårdt­træs­re­ster­ne. Med opførelsen af la­ger­fa­ci­li­te­ter gør vi klar til kommende omlægninger af na­tur­gas­op­var­me­de områder. Vi skønner, at vi vil kunne producere ca. 19.000 MWh i 2025 og målet er helt at udfase fossile brændstoffer.

Torben Hjorth

Driftsleder, Gelsted Fjernvarme

Forventet miljømæssig påvirkning

  1. 1

    Fleksibel kollektiv varmeforsyning baseret på vedvarende energi.

  2. 2

    Udfasning af fossile brændstoffer og reduceret last­bil­trans­port.

  3. 3

    Forbedring af luftkvaliteten.

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00