Frem­tids­sik­ring af drikkevand i Kristrup

Investeringen i et nyt vandværk med tilhørende nedsiv­nings­bas­sin er med til at fremtidssikre forsyning af rent drikkevand til omkring 1.800 husstande.

Med mere end 1.800 for­sy­nings­en­he­der leverer an­dels­sel­ska­bet Kristrup Vandværk a.m.b.a. årligt omkring 150.000 m3 vand til Kristrup Sogn, der ligger i Randers Kommune. I 2023 opførte selskabet et nyt vandværk, der erstatter to ældre faciliteter. Vandværket har også et nedsiv­nings­bas­sin til skyllevand og regnvand.

I overgangen fra to til én grund­vand­skilde blev en underjordisk rentvandstank opgraderet til en indendørs tank på 200 m3, hvilket sammen med det nye vandværk dækker for­sy­nings­en­he­der­nes behov og tillader bedre online-overvågning af hele anlægget.

Det nye anlæg er også etableret med det formål at være mere ener­gi­ef­fek­tivt - og indtil videre har Kristrup Vandværk opnået en elek­tri­ci­tets­be­spa­relse på cirka 60 procent. 

Med lånet fra KommuneKredit har vi foretaget den største investering nogensinde i vores vandværks historie. Siden 1905 har Kristrup Vandværk forsynet borgerne i vores sogn med vores værdifulde grund­vands­res­source. Med vores nye faciliteter har vi nu en langsigtet løsning, der hjælper med at sikre drik­ke­vands­for­sy­nin­gen og reducerer driftsom­kost­nin­ger­ne.

Michael Mose, driftsleder for Kristrup Vandværk.

Forventet mil­jøpå­virk­ning

  1. 1

    Forbedret håndtering af vandtab.

  2. 2

    Beskyttelse af grund­vands­res­sour­cen.

  3. 3

    Reduktion i ener­gi­for­bru­get.

Del

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00