Låntyper

Alle lån i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer. Finansieringen kan tilbydes som en midlertidig byggekredit med variabel rente eller som lån med variabel eller fast rente. Lånene kan i vid udstrækning tilpasses den enkelte låntagers ønsker til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens rammer.

 

KommuneKredit tilbyder lån i DKK. Obligationslån med rentetilpasning tilbydes kun til finansiering af støttede lån til pleje- og ældreboliger jf. lov om almene boliger m.v.