Låntyper

Alle lån i KommuneKredit er finansieret ved udstedelse af obligationer. Finansieringen kan tilbydes som en midlertidig byggekredit med variabel rente eller som lån med variabel eller fast rente. Lånene kan tilpasses den enkelte låntagers ønsker til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens rammer.

 

KommuneKredit tilbyder lån i DKK. Obligationslån med rentetilpasning tilbydes kun til finansiering af støttede lån til pleje- og ældreboliger jf. lov om almene boliger m.v.