Lån i KommuneKredit

KommuneKredit ydere udelukkende lån til offentlige formål inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, relevant sektorlovgivning, reglerne for kommunal og regional låntagning samt EU’s statsstøtteregler

 

Som kommunernes og regionernes egen kreditforening har vi finansieret store dele af velfærdssamfundets lokale infrastruktur, bl.a. skoler, ældre- og plejeboliger, havne, vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldsenergianlæg og varmeforsyningsanlæg. KommuneKredit yder desuden lån til finansiering af anlægsudgifter vedrørende klimatilpasningsprojekter, energibesparende foranstaltninger. 

 

Långivning

Vi finansierer ofte anlægsprojekter med en kortfristet byggekredit med variabel rente, som omlægges til langfristet finansiering i form af aftalelån, når byggeperioden er færdig. Aftalelånene kan, i henhold til de rammer, som lovgivningen sætter, tilpasses det specifikke ønske til lånestruktur, herunder løbetid, afdragsprofil og antal renteterminer og hvorvidt renten skal være variabel eller fast.  

 

KommuneKredit yder lån og kreditter ved at udstede gældsbrev eller kreditkontrakt. Er der er tale om et selskab eller en institution, skal en kommune eller region stille 100 pct. garanti for lån eller kredit.   

 

Der skal i ingen tilfælde stilles pant til sikkerhed for lånet og dermed heller ikke ske tinglysning. KommuneKredits sikkerhed for lånets tilbagebetaling er en eventuel garanti og ultimativt medlemmernes solidariske hæftelse for alle KommuneKredits forpligtelser. 

 

Læs mere om KommuneKredits låneprodukter her. 

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk