Indfrielse af lån

 

Obligationslån

 

For de fleste obligationslån gælder, at de er konverterbare. Det vil sige, at lånet kan omlægges eller indfries til kurs 100. Indfrielsen af et obligationslån kan foregå enten kontant eller med obligationer. Ved kontant indfrielse skal lånet opsiges til den termin og med det varsel, som er angivet i gældsbrevet. Hvis der indfries med obligationer, skal de være indkøbt i den serie og med den kuponrente, hvori lånet oprindeligt er etableret. Herudover kan der foretages straksindfrielse efter nærmere aftale med KommuneKredit.

 

Aftalelån med fast rente

 

Reglerne for indfrielse af aftalelån er afhængig af betingelserne i gældsbrevet. Et aftalelån med fast rente er principielt inkonverterbart og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod afregning af kompensationsbeløb efter nærmere aftale. Kompensationsbeløb beregnes på baggrund af forskellen på lånets rente og den aktuelle markedsrente for samme løbetid. Hvis markedsrenterne er steget efter lånets etablering vil der være tale om et kompensationsbeløb i kundens favør. Hvis renten derimod er faldet efter lånets etablering, vil der være et kompensationsbeløb i KommuneKredits favør.

 

Aftalelån med variabel rente

 

Reglerne for indfrielse af aftalelån er afhængig af betingelserne i gældsbrevet.

 

Gebyrer

 

Indfrielse og konvertering af lån i KommuneKredit er gebyrfrit.

KommuneKredit er altid behjælpelig med en indfrielsesberegning.

 

Skriv til: Udlånsafdelingen