Sociale initiativer (S)

Vi gennemfører løbende initiativer med fokus på social ansvarlighed. Med vores to mål inden for sociale initiativer kaster vi særligt lys på de interne forhold, hvor vi blandt andet gør os umage for at skabe en inkluderende arbejdsplads med plads til diversitet, og hvor medarbejderne trives.

De 2 mål, der retter sig mod sociale anliggender

 • Vi vil styrke vores inkluderende virk­som­heds­kul­tur frem mod 2025.
 • Vi vil opretholde vores høje me­d­ar­bej­der­loy­a­li­tet og me­d­ar­bej­de­ren­ga­ge­ment.

Eksempler på eksterne initiativer

 1. 1

  Vi vil udvikle datagrundlaget for vores udlån.

Eksempler på interne initiativer

 1. 1

  Vi er blevet medlem af Fi­nans­sek­to­rens Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Det betyder, at vores medarbejdere er omfattet af overenskomsten med Fi­nans­for­bun­det.

 2. 2

  Vi har på forsøgsbasis indført mulighed for, at vores medarbejdere kan udføre op til otte timers frivilligt arbejde i arbejdstiden om året.

 3. 3

  Vi er i gang med at ansætte elever i KommuneKredit og har efter et succesfuldt praktikforløb ansat en medarbejder, der er kommet hertil i forbindelse med krigen i Ukraine.

 4. 4

  Vi tilbyder en fleksibel arbejdsform.

 5. 5

  Vi har implementeret en stressguide for vores medarbejdere.

 6. 6

  Vi tilbyder årlige sundhedstjek og in­flu­en­za­vac­ci­na­tion.

 7. 7

  Vi arbejder med at udvikle processer, der fremmer diversitet i rekruttering. Vi gør os umage for at formulere stil­lings­op­slag neutralt og opfordrer desuden alle uanset alder, kulturel baggrund mv. til at søge vores stillinger.

 8. 8

  Vi måler vores medarbejderes tilfredshed én gang om året og følger op med initiativer for at fastholde vores score, der ligger højt for branchen.

 9. 9

  Vi har udarbejdet retningslinjer for diversitet og måltal for det un­der­re­præ­sen­te­re­de køn.

Retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­re­de køn

Vi har formuleret retningslinjer for diversitet og måltal for det un­der­re­præ­sen­te­re­de køn for at styrke vores inkluderende
virk­som­heds­kul­tur. Ret­nings­linjer­ne vil vi implementere i relevante processer. Samtidig vil vi følge op på måltal for en ligelig kønsfordeling på 40/60 kvinder/mænd i vores ledelse og blandt vores medarbejdere.

Læs vores retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­re­de køn

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om vores arbejde med EGS, kan du kontakte vores team for bæredygtig finansiering.

Send en e-mail til vores specialister i bæredygtig finansiering

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00