Lån til selskaber og foreninger med garanti

Procedure for ansøgning om lån

Garanti for lånet

Når selskaber eller foreninger, som ikke er offentlige myndigheder, ønsker at optage lån hos KommuneKredit, er det betinget af, at en kommune eller en region stiller en 100 pct. garanti for lånet.

 

Ønsker I som ikke-offentlig enhed at optage lån hos KommuneKredit, skal I kontakte den kommune eller region, hvor I er hjemmehørende, og bede dem om at stille garanti for lånet. Beslutningen om garantistillelse skal vedtages af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

 

Valg af finansieringsform

I skal forud for lånoptagelsen beslutte, hvordan finansieringen skal sammensættes fx via en indledende byggekredit, der først senere i forløbet konverteres til lån. KommuneKredit vejleder gerne om, hvilken låntype, der bedst kan opfylde jeres finansieringsbehov.

 

KommuneKredit kan udarbejde et vejledende forslag til, hvordan finansieringen kan sættes sammen.

 

Ønsker I at optage et lån med fast rente i hele eller dele af lånets løbetid, skal I afgive et mandat til KommuneKredit til at fastsætte rentesatsen i markedet, før lånet etableres.

 

Sagsbehandlingstiden varierer afhængig af låneformålet og sagen i øvrigt.

Oplysninger til låneanmodningen

Vi har brug for nedenstående oplysninger, når vi skal behandle jeres låneanmodning. Punkt 1-9 er obligatoriske, og alt efter om I ønsker lån eller kredit, skal I desuden svare på hhv. punkt 10-14 (lån) eller punkt 15-17 (kredit):

 

> Oplysninger til indledende sagsbehandling

 1. Låntagers navn og CVR-nr.
 2. Gældende vedtægter.
 3. Oversigt over bestyrelsen.
 4. Dokumentation af selskabets beslutning om lånoptagelse: fx et referat fra et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling.
 5. Dokumentation af kommunal/regional beslutning om at stille garanti i form af kommunens eller regionens sagsbehandling.
 6. Låneformål: Beskriv hvilket anlæg, I ønsker at låne til. Har I et projektforslag, må I gerne sende det med.
 7. Selskabets reelle ejere: Fulde navne og e-mail til brug for legitimering i henhold til reglerne om hvidvask. Læs mere om KommuneKredits kundekendskabsprocedure.

 

> Oplysninger til at etablere lån/kredit

 1. Navn og e-mail på de personer, der skal underskrive de digitale lånedokumenter: Læs mere om digital underskrift hos KommuneKredit.
 2. Dokumentation for selskabets kontooplysninger: fx et kontoudskrift. Har I tidligere sendt kontooplysninger til KommuneKredit, skal I blot oplyse kontonummeret.

 

> Oplysninger i forbindelse med lån

 1. Lånebeløb og låntype.
 2. Løbetid i antal år.
 3. Antal betalingsterminer pr. år: typisk 2 eller 4 terminer.
 4. Afdragstype: fx annuitets- eller serielån.
 5. Afdragsfri periode.

 

> Oplysninger i forbindelse med kredit

 1. Kredittens størrelse.
 2. Navn og e-mails på personer der skal kunne disponere på byggekreditten.
 3. Ønsket løbetid på byggekreditten. Løbetiden svarer til anlægsperioden dvs. indtil byggeriet er færdigt. Hvis der er usikkerhed om anlægsperiodens længde, anbefaler vi en lidt længere løbetid end umiddelbart forventet. Det er altid muligt – inden udløb af kreditten – at konvertere kreditten til det endelige lån.

 

Her finder I et skema vedr. ovenstående oplysninger, som I kan udfylde og sende direkte til KommuneKredit, hvis I ønsker hhv. lån eller kredit.

De sidste vigtige skridt inden udbetaling

Vi sender lånedokumenterne digitalt via vores samarbejdspartner esignatur til de e-mails, som I har oplyst på de tegningsberettigede personer hos jer og hos den eller de garanterende kommune(r)/regione(r).

 

Vi kan først udbetale lånet, når dokumenterne er underskrevet af alle parter. Det er derfor vigtigt at overholde tidsfristen.

Henvendelse til KommuneKredit vedr. låneforslag kan ske via mail til kunde@kommunekredit.dk og pr. telefon 33 11 15 12. 

Vi skal kende jeres reelle ejere

KommuneKredit er omfattet af hvidvasklovgivningen, og derfor skal alle kunder i KommuneKredit, både ved oprettelsen som kunde og løbende igennem kundeforholdet, gennemgå en kundekendskabsprocedure.

 

KommuneKredit skal i den forbindelse legitimere, hvem der er jeres reelle ejere samt klarlægge jeres ejerforhold.

 

Læs mere om kundekendskabsproceduren her.

Vi skal tjekke låneformålet

Udover beslutningen om garantistillelse fra en kommune eller en region er det en forudsætning for bevilling af lånet, at KommuneKredit vurderer, at låneformålet ligger inden for de gældende kommunalretlige og statsstøtteretlige rammer