Nødvendig dokumentation for foreninger, institutioner og selskaber

Herunder kan du danne dig et overblik over, hvilke krav vi har til dokumentation og oplysninger fra jer som forening, institution eller selskab, når I ønsker et lån eller en byggekredit.

Oplysninger vi skal bruge for at behandle jeres ansøgning

1: Navn og CVR

Oplys CVR-nummer og navn på låntager.

2: Vedtægter

Gældende vedtægter for jeres forening eller selskab.

3: Bestyrelse

Oversigt over konstituering af bestyrelsen i jeres forening eller selskab.

4: Beslutning om lån

F.eks. et referat fra et be­sty­rel­ses­mø­de eller en ge­ne­ral­for­sam­ling, der kan dokumentere beslutningen om at låne.

5: Beslutning om garanti

F.eks. en kopi af kommunens eller regionens behandling af jeres anmodning om garanti.

6: Formål med lånet

Beskriv kort, hvad I ønsker at låne til. Har I et projektforslag, må I gerne sende det med.

7: Legitimation

Fulde navne og e-mail på reelle ejere, som vi skal bruge for at overholde reglerne om hvidvask.

Oplysninger, vi skal bruge, når I ønsker et lån

8: Hvem skal underskrive?

Navn og e-mail på de personer, der skal underskrive de digitale lånedokumenter.

9: Kon­toop­lys­nin­ger

F.eks. en kontoudskrift for den konto, vi skal udbetale til. Har vi kon­toop­lys­nin­ger­ne, skal vi blot bruge kontonummeret.

10: Beløb og låntype

Hvor meget vil I låne, og hvilken type lån ønsker I?

11: Løbetid

Hvor lang tid skal lånet løbe?

12: Antal terminer

Ønsker I 2 eller 4 be­ta­lings­ter­mi­ner om året?

13: Profil for afdrag

Ønsker I annuitetslån eller serielån - evt. med afdragsfrihed?

Oplysninger, vi skal bruge, når I ønsker en byggekredit

14: Hvem skal underskrive?

Navn og e-mail på de personer, der skal underskrive de digitale lånedokumenter.

15: Kon­toop­lys­nin­ger

F.eks. en kontoudskrift for den konto, vi skal udbetale til. Har vi kon­toop­lys­nin­ger­ne, skal vi blot bruge kontonummeret.

16: Kredittens størrelse

Hvor mange penge har I brug for at kunne hæve på byggekreditten i alt?

17: Hvem skal kunne hæve penge?

Navn og e-mail på de personer, der skal kunne hæve på kreditten.

18: Udløbsdato

Byggekreditten kan løbe, så længe byggeriet står på. Sæt gerne en udløbsdato, der ligger længere ude i fremtiden, end I forventer.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00