Grønne lån

Mange af KommuneKredits låntagere gennemfører miljørigtige og bæredygtige investeringer, som bidrager til samfundets grønne omstilling. I KommuneKredit ønsker vi at understøtte omstillingen ved at tiltrække investorer, som prioriterer grønne investeringer.

 

‘KommuneKredit har nedsat en Grøn Komité, som vurderer og beslutter, om en investering er et miljørigtigt projekt, og om det tilhørende lån i KommuneKredit kan godkendes som et grønt lån. Komiteen vurderer investeringerne på baggrund af KommuneKredits Green Bond Framework, der er udarbejdet til formålet. Frameworket er godkendt af en ekstern uafhængig part, CICERO, i form af en second opinion.

Grønt certifikat

Når KommuneKredit udsteder et grøn lån følger et grønt certifikat, der kan synliggøre indsatsen inden for bæredygtig omstilling.

 

Læs mere her.

Hvordan får man et grønt lån?

Vi vurderer allerførst, om vi kan yde lån til et projekt, dvs. at formålet ligger inden for de relevante danske regelsæt for kommuner og regioners opgaver og EU’s statsstøtteregler. Herefter ser vi på, om vi kan yde lånet som et grønt lån.

 

For at et lån kan kategoriseres som grønt, skal nogle kriterier være opfyldt – læs mere i ‘Kriterier for grønne lån‘.

 

Vi tilbyder grønne lån inden for seks områder:

Klimavenlig transport

 

Grønne bygninger

 

Vand

 

Energi

 

Affaldshånd.- og behandling

 

Klimatilpasning

 

Grønne lån og verdensmålene

Bæredygtighed og samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits DNA, og derfor er det naturligt for os at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

 

Læs mere her.

Hvorfor skal vi have oplysninger om låneformål og grønne effekter?

KommuneKredits grønne lån er finansieret med grønne obligationer. De danske og internationale investorer, som køber KommuneKredits grønne obligationer, ønsker gennemsigtighed, når det kommer til opnåede grønne effekter. Derfor vil I som kunde opleve, at vi efterspørger data om investeringens grønne effekter. På den måde kan vi dokumentere og synliggøre alle de gode tiltag, som vores kunder bidrager med for at fremme den grønne omstilling. KommuneKredit rapporterer årligt på opnåede grønne effekter i vores Green Bond Impact Report som blev offentliggjort for første gang i juni 2018.

 

 

Den grønne låneproces

Grønne fortællinger fra vores kunder