Grønne Lån

Mange af KommuneKredits låntagere gennemfører miljørigtige og bæredygtige investeringer, som bidrager til samfundets grønne omstilling. I KommuneKredit ønsker vi at understøtte omstillingen ved at tiltrække investorer, som prioriterer grønne investeringer.

 

KommuneKredit har nedsat en Grøn Komité, som vurderer og beslutter, om en investering er et miljørigtigt projekt, og om det tilhørende lån i KommuneKredit kan godkendes som et grønt lån. Komiteen vurderer investeringerne på baggrund af KommuneKredits Green Bond Framework, der er udarbejdet til formålet. Frameworket er godkendt af en ekstern uafhængig part, CICERO, i form af en second opinion.

 

Investeringerne skal være indenfor områderne vand og spildevand, fjernvarme, energieffektivisering og miljørigtig offentlig transport.

 

En investering kan karakteriseres som en grøn investering, når den er i overensstemmelse med frameworket, herunder at

 

  • investeringen skal bidrage til en reduktion af CO₂ og/eller reducere energiforbruget
  • energianvendelsen som udgangspunkt er baseret på ikke-fossile ressourcer

 

De lån, som godkendes som grønne lån af komiteen, kan blive finansieret med grønne obligationsudstedelser. De grønne obligationer opkøbes af såvel nationale som internationale investorer.

 

Investorerne ønsker gennemsigtighed med hensyn til opnåede grønne effekter. Derfor vil vores kunder opleve, at vi vil efterspørge data om investeringens grønne effekter. På den måde kan vi dokumentere og synliggøre alle de gode tiltag, som vores kunder bidrager med for at fremme den grønne omstilling. KommuneKredit rapporterer årligt på opnåede grønne effekter i vores Green Bond Impact Report som blev offentliggjort for første gang i juni 2018. Læs også om de grønne lån, der ligger til grund for vores grønne obligationsudstedelser.