Grønne lån

De danske kommuner og regioner samt den danske forsyningssektor har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling. Den omstilling ønsker KommuneKredit at understøtte med grønne lån, som er lån med klima- og miljøvenlige formål.

 

Hvordan får man et grønt lån?

Først vurderer vi, om vi i det hele taget kan yde lån til projektet, dvs. at formålet ligger inden for de relevante danske regler for kommuner og regioners opgaver og EU’s statsstøtteregler – læs mere her. Herefter ser vi på, om vi kan yde lånet som et grønt lån.

Grønt certifikat

Når KommuneKredit udsteder et grøn lån følger et grønt certifikat, der kan synliggøre indsatsen inden for bæredygtig omstilling.

 

Læs mere her.

Grønne lån og verdensmålene

Bæredygtighed og samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits DNA, og derfor er det naturligt for os at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

 

Læs mere her.

Vi tilbyder grønne lån inden for seks områder

Klimavenlig transport

 

Grønne bygninger

 

Vand

 

 

Energi

 

 

Affalds-

håndtering

 

Klima-
tilpasning

 

Se en samlet liste over alle de grønne lån, som vores Grønne Komité har godkendt, her.
Sådan vurderer og udvælger vi grønne lån

For at vi kan yde et grønt lån, skal investeringen opfylde vores Kriterier for Grønne Lån og opfylde kriterierne for vores grønne obligationsudstedelser, som er defineret i Green Bond Framework 2022, der er godkendt af en ekstern uafhængig part, CICERO, i form af en second opinion.

 

Der er fire trin i den samlede proces:

Hvorfor skal vi have oplysninger om låneformål og grønne effekter?

KommuneKredits grønne lån er finansieret med grønne obligationer. De danske og internationale investorer, som køber KommuneKredits grønne obligationer, ønsker gennemsigtighed, når det kommer til opnåede grønne effekter. Derfor vil I som kunde opleve, at vi efterspørger data om investeringens grønne effekter. På den måde kan vi dokumentere og synliggøre alle de gode tiltag, som vores kunder bidrager med for at fremme den grønne omstilling.

 

KommuneKredit rapporterer årligt på opnåede grønne effekter i vores Green Bond Impact Report som blev offentliggjort for første gang i juni 2018.

Grønne fortællinger fra vores kunder