Sådan skaber vi mest mulig værdi for borgernes penge

Den helt særlige konstruktion, hvor kommuner og regioner som medlemmer af KommuneKredit hæfter solidarisk for vores forpligtelser, er med til at sikre vores kunder den billigst mulige finansiering.

Alle kommuner og regioner i Danmark er medlemmer af foreningen KommuneKredit, og de hæfter solidarisk for vores forpligtelser.  

Sammen med faktorer som f.eks. vores stærke position i markedet og sunde økonomi er det med til at sikre os den højest mulige kre­dit­vur­de­ring hos internationale kre­dit­vur­de­rings­bu­reau­er. 

Og netop en høj kre­dit­vur­de­ring spiller en vigtig rolle, når vi skal skaffe billigst mulig finansiering til vores kunder. For en stærk kre­dit­vur­de­ring betyder, at vores obligationer er meget sikre, og derfor kan vi sælge dem til lave renter i forhold til renterne i markedet. Og jo billigere finansiering kan vi altså tilbyde vores kunder. 

Sagt med andre ord: KommuneKredit er en solid ind­købs­for­e­ning. Og hver dag arbejder vi for at skaffe den billigst mulig finansiering til vores kunder.

Vi understøtter lokal værdi og sam­men­hængs­kraft

Vores medlemmer - de 98 kommuner og 5 regioner i Danmark - har mulighed for at få et lån eller en byggekredit hos os. Det gælder også kommunale in­ter­es­sent­ska­ber. Hertil kommer selskaber, foreninger eller institutioner, der løser en offentlig opgave som f.eks. levering af fjernvarme eller tilbud om idræt i en forening. Det kræver dog en garanti fra en kommune eller region.

Når det kommer til leasing, har kommuner, regioner og kommunale in­ter­es­sent­ska­ber mulighed for at indgå leasingaftaler med os. 

Vores lån og leasing finansierer mange forskellige typer lokale investeringer i det danske samfund, herunder investeringer i den grønne omstilling samt udbygning og forbedring af in­fra­struk­tu­ren.

Listen over investeringer, vi i årenes løb har været med til at finansiere, er lang. Den indeholder blandt andet investeringer i anlæg til af­falds­for­bræn­ding med var­meud­nyt­tel­se, anlæg til fjern­var­me­for­sy­ning, anlæg til fjern­var­me­di­stri­bu­tion, spil­de­vands­an­læg, vand­for­sy­nings­an­læg, renovation, MR-scannere, ambulancer, skoler samt ældre- og plejeboliger.

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00