Strategi 2025 - transformation skaber fremtidens KommuneKredit

Med udgangspunkt i Strategi 2025 vil vi fremtidssikre KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed. Det gør vi for at sikre, at kunder, investorer og medarbejdere også i fremtiden ser os som et attraktivt og konkurrencedygtigt valg.

 

Seks strategiske prioriteter

Med vores vision som sigte har vi formuleret seks ligestillede strategiske prioriteter, der udstikker retningen for den udvikling, der skal sikre vores position i markedet – også i fremtiden.

 

Fire af de seks strategiske prioriteter er direkte forretningsrettede: Den gode kundeoplevelse, Sikker og stabil markedsaktør, Enkelt og robust IT-fundament samt Gennemsigtighed og godt omdømme.

 

Den strategiske prioritet Integrere bæredygtighed i forretningsmodellen bringer bæredygtighed i fokus på tværs af hele organisationen. Og prioriteten Professionalisering, der handler om at udvikle medarbejdere, kerneværdier og kultur, er en forudsætning for, at vi lykkes med strategiprocessen.

 

 

Den gode kundeoplevelse

Vi skal udvikle fremtidens KommuneKredit til fordel for vores kunder. Vi skal kunne levere rådgivning, der tager udgangspunkt i klart definerede produkter og tydelig kommunikation om finansieringsmuligheder. Kunderne skal opleve en gnidningsfri og sammenhængende service gennem hele værdikæden – fra første kontakt til udløb af engagement. Der skal være digitale muligheder for engagementsoverblik og selvbetjeningsløsninger.

 

Sikker og stabil markedsaktør

Vi skal være et sikkert og stabilt bindeled mellem danske kommuner, regioner og kapitalmarkederne. Vi skal til enhver tid kunne betjene vores kunder til lavest mulige omkostninger uafhængigt af markedsforholdene. Der skal altid være fuld tillid til KommuneKredit fra kunder, investorer og myndigheder. Det skal sikres gennem stabile finansielle nøgletal, optimeret balance, sikker styring af risici samt robuste systemer og risikomodeller.

 

Enkelt og robust IT-fundament

Vi skal have en enkel og fleksibel IT-arkitektur, der imødekommer forretningsbehov og sikrer en effektiv drift. Vi skal have en systemportefølje baseret på de bedste standardsystemer inden for hvert område og standardiserede integrationsteknologier. Vi skal have et højt IT-sikkerhedsniveau, som matcher kravene til den finansielle sektor.

 

Gennemsigtighed og godt omdømme

Vi skal leve op til normer og standarder for såvel en veldrevet finansiel virksomhed som for en virksomhed med offentligt ejerskab. Vi vil have gennemsigtighed i vores produkter, udlåns- og leasingaktiviteter, risikostyring og bæredygtige initiativer. Gennemsigtigheden skal understøtte vores omdømme og udbredelsen af den gode historie om KommuneKredit hos beslutningstagere og centrale interessenter.

 

Professionalisering

Professionalisering handler om medarbejdere, kerneværdier og kultur. Vi skal integrere vores kerneværdier i alt, hvad vi gør. Vi skal have en kultur, der fremmer samarbejde og beslutningskraft, og hvor vi lærer af vores fejl. Vi skal sikre en højt præsterende og agil organisation, der besidder de rette kompetencer til at gennemføre den ønskede strategiske udvikling, mens vi fastholder den sikre og stabile drift.

 

Integrere bæredygtighed i forretningsmodellen

KommuneKredit skal understøtte kommuner og regioners ambitioner om bæredygtig omstilling gennem finansiering til lavest mulige omkostninger. Det gør vi ved at finansiere investeringerne med grønne og andre bæredygtighedsobligationer inden for de gældende, relevante standarder og ved at fremtidssikre forretningen gennem en stærk ESG-profil forankret i hele organisationen.

 

Læs vores samlede Strategi 2025 her.