Bæredygtigt vandværk på Sejrø

I 2015 blev det besluttet at bygge et nyt bæredygtigt vandværk på Sejerø, der ikke belaster miljøet unødigt.

Kalundborg Vandforsyning A/S etablerede i 2016 et nyt vandværk og ledningsnet på Sejerø. Kalundborg Forsyning A/S forsyner borgerne med vand og fjernvarme samt fjerner spildevand i hele Kalundborg Kommune. På et år er der tale om 7 millioner kubikmeter vand, drikkevand og over badevand, der skal sendes ud til borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune

Drikkevandet består af grundvand, mens procesvandet til industrien består af overfladevand og renset overfladevand. Spildevandet renses, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet ledes tilbage til naturen.

I 2015 blev det besluttet at bygge et nyt bæredygtigt vandværk på Sejerø, der ikke belaster miljøet unødigt.

 

Vi valgte KommuneKredit som den billigste og mest fleksible partner til at finansiere udvidelse og reparation af vores vand­led­nings­net i 2016. Lave fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger bidrager til billig vandforsyning med høj kvalitet

Hans-Martin Friis Møller

Direktør i Kalundborg Vandforsyning A/S

Investeringen på Sejerø er kun en af flere investeringer i at sikre vand­for­sy­nin­gen i Kalundborg Kommune. Der vil således også fremover være stor fokus på sikring af vandkvaliteten og håndteringen af spildevand.

For at sikre en miljøeffektiv rensning af spildevandet i fremtiden vil vi i nær fremtid investere i en konsolidering af de nuværende renseanlæg til 3 højeffektive anlæg til håndtering af spildevand.

Hans-Martin Friis Møller

Direktør i Kalundborg Vandforsyning A/S

Fi­nan­si­e­rings­be­ho­vet i forbindelse med vandværket var på 8 mio. kr.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00