Leasing

Hos KommuneKredit har kommuner, regioner og kommunale in­ter­es­sent­ska­ber - også kaldet §60-selskaber - adgang til leasing af ejendomme og driftsmidler herunder biler, IT-udstyr og andet teknisk materiel som f.eks. hjælpemidler, en­tre­pre­nør­ma­ski­ner, plæneklippere og traktorer.

leasing

Hvad kan I lease?

finansiel-leasing

Foto: Hjørring Kommune

Finansiel leasing kort fortalt

KommuneKredit tilbyder den form for leasing, der hedder finansiel leasing. Her vælger I selv leverandør og forhandler pris og købsvilkår på den lea­sing­gen­stand, I ønsker at lease. Når vi har finansieret købsprisen, har I den fulde brugsret over genstanden. Ud over at betale en fast leasingydelse i hele lea­sing­pe­ri­o­den skal I selv betale for alle udgifter til drift, ved­li­ge­hol­delse og eventuelle reparationer. Tre måneder før leasingaftalen udløber, skal I enten anvise en tred­je­part­s­kø­ber, der er CVR-registreret, eller forlænge leasingaftalen.

Læs lå­ne­be­kendt­gø­rel­ser for kommuner og regioner
FAQ

Ofte stillede spørgsmål

#leasinggenstande
 1. 1

  Hvor stor er udgiften, og hvilken karakter (type) har den i forhold til jeres sædvanlige udgiftsniveau?

 2. 2

  Resulterer udgiften i en væsentlig ændring i jeres sædvanlige udgiftsniveau?

 3. 3

  Sty­rings­mæs­sige overvejelser.

 4. 4

  Kategoriser altid nybyggeri af større omfang som anlæg.

 5. 5

  Udgifter til ombygning, renovering mv. af lejede lokaler bør I som hovedregel kategorisere som drift. I visse tilfælde kan længden af lejemålet og størrelsen på udgiften retfærdiggøre, at I kategoriserer udgiften som anlæg.

Kategorisering af lea­sing­gen­stande

I årsregnskabet skal I kategorisere jeres lea­sing­gen­stande som enten driftsmidler eller anlæg. Til denne kategorisering kan I tage udgangspunkt i de 5 hovedregler fra vejledningen til lå­ne­be­kendt­gø­rel­sen for kommuner, som vi har listet op her til højre.

Læs vejledningen lå­ne­be­kendt­gø­rel­sen for kommuner
vejledning

Få kvalificeret vejledning

En god leasingaftale handler om andet og mere end blot en fordelagtig rente. For kan det betale sig at lease? Hvor lang løbetid skal der være på aftalen? Og hvor stor fleksibilitet har I behov for? Vi har dybdegående kendskab til både den offentlige sektor og finansverdenen, og det giver os ikke bare den nødvendige forståelse for kommuner og regioners økonomiske situation men også et solidt indblik i regler og praksis vedrørende leasing. Vi kan derfor give jer kvalificeret vejledning og hjælpe med at sammensætte aftalevilkår, der passer til jeres specifikke behov og ønsker. 

Send en e-mail til vores kunderådgivere

Klar til at lease?

Bestil et forslag til en leasingaftale

Ønsker du et forslag til en leasingaftale, så du får et overblik over, hvad vi kan tilbyde?

Bestil et forslag

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00