Lå­ne­be­kendt­gø­rel­ser

Der er faste regler for, hvad kommuner og regioner må finansiere med lån og leasing. Reglerne kan du læse om i kommunernes og regionernes lå­ne­be­kendt­gø­rel­ser, som vi linker til her på siden.

Hvad kan I finansiere med lån eller finansiel leasing?

Vores lån og finansielle leasing finansierer mange forskellige typer lokale projekter i det danske samfund. For alle vores lån og finansielle leasingaftaler gælder, at de skal bruges til investeringer, som følger reglerne for kommunal og regional låntagning. For lån gælder desuden, at in­ve­ste­rin­ger­ne skal være inden for rammerne af kom­mu­nal­fuld­magts­reg­ler­ne, relevant sek­tor­lov­giv­ning samt EU’s stats­støt­te­reg­ler. Ingen investering er for stor eller lille, så længe vi holder os inden for rammerne af, hvad vi kan finansiere. Det sikrer vi os ved at foretage en individuel vurdering, hver gang vi udsteder et lån eller en leasingaftale.

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00