Teknisk materiel m.v.

I den private sektor har leasingfinansiering i mange år været det mest naturlige finansieringsinstrument, når der skulle anskaffes nyt eller brugt entreprenørmateriel m.v.

 

Også i kommuner har leasingfinansieringen af tekniske materiel til vej og park-området fået et betydeligt omfang.

 

De begrænsede årlige budgetbeløb til nyanskaffelser indenfor den tekniske sektor har betydet, at det tekniske materiel som traktorer, entreprenørmaskiner, plæneklippere samt last- og mandskabsvogne har opnået en alder og teknisk stand, hvor en udskiftning er påkrævet.

 

I takt med nedslidningen er de løbende omkostninger til reparation og vedligeholdelse samtidig steget, så de efterhånden udgør en betragtelig del af den samlede udgift på materielkontoen.

 

Som et alternativ til denne udvikling har flere kommuner som omtalt valgt en leasingløsning. Nogle kommuner har valgt leasingfinansiering af enkelte større anskaffelser, mens andre kommuner har valgt en samlet større udskiftning for herved at opnå en endnu større produktivitet og effektivitet.

 

Leasing hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder finansiel leasing af kommunens tekniske materiel.

 

Ved finansiel leasing står KommuneLeasing alene for finansieringen af det ønskede materiel. Kommunen vælger selv materiellet og forhandler samtlige priser og leveranceforhold m.v. med den ønskede leverandør, nøjagtig som hvis kommunen selv ville købe materiellet. KommuneLeasing faktureres materiellet, som herefter stilles til rådighed for kommunen i en forud fastsat periode. I leasingperioden får kommunen fuld brugsret over det leasede materiel og betaler for dette med en leasingydelse, der enten er baseret på variabel eller fast rente. Udover leasingydelsen afholder kommunen alle vedligeholdelsesomkostninger.

 

Leasingydelserne, som kan afpasses kommunens budget, fastlægges ved aftalens indgåelse. Bedre udnyttelse, billigere service- og vedligeholdelsesomkostninger.

 

Anskaffelse af nyt materiel giver ofte en bedre udnyttelse af maskinparken, samtidig med at de løbende udgifter til service og vedligeholdelse er faldende.

 

Bedre udnyttelse, billigere service- og vedligeholdelsesomkostninger

Anskaffelse af nyt materiel giver ofte en bedre udnyttelse af maskinparken, samtidig med at de løbende udgifter til service og vedligeholdelse er faldende.

 

Eksempel på konvertering af årlige budgetbeløb til attraktiv leasingfinansiering.

Som omtalt ovenfor betyder begrænsede årlige budgetbeløb til anskaffelser ofte udskydelse af nødvendige anskaffelser af teknisk materiel.

Ved anvendelse af leasingfinansiering kan de årlige budgetbeløb konverteres til større rammebeløb til brug for fremrykning m.v. af anskaffelserne.
Nedenstående eksempel viser hvor stor en indkøbssum, der kan blive til rådighed via leasingfinansiering, ved konvertering af faste årlige budgetbeløb til nyanskaffelser.

Årlig leasingydelse

Indkøbssum

100.000 kr. ca. 600.000 kr.
300.000 kr. ca. 1.800.000 kr.
500.000 kr. ca. 3.000.000 kr.
800.000 kr. ca. 4.800.000 kr.

Eksempel på leasing over 6 år

Baseret på renteniveauet december 2021