Offentlig Private Partnerskaber

 

KommuneKredit finansierer anlægsudgifterne i kommunale og regionale offentlig-private partnerskaber (OPP), f.eks. skoler, plejehjem og idræts- og svømme­faciliteter.

 

KommuneKredit tilbyder en attraktiv finansiering, som kan medvirke til at forbedre OPP-projekternes totaløkonomi, bl.a. fordi:

 

 • KommuneKredit kan takket være sin kreditværdighed tilbyde finansiering på et særdeles attraktivt niveau.
 • KommuneKredit har ingen etableringsomkostninger for lån og leasing samt lave administrationsomkostninger.
 • KommuneKredit beregner ikke en højere rente som følge af, at infrastrukturinvesteringer ikke er likvide.
 • Prisen på KommuneKredits finansiering er den samme for små og store OPP-projekter.

 

Det er en forudsætning for KommuneKredits deltagelse, at projektets formål er at løse en offentlig opgave, som ikke er kommerciel og ikke er konkurrenceudsat.

OPP er en organisationsmodel, som anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Modellen er bl.a. kendetegnet ved, at projektering, opførelse, drift og vedligehold udbydes i én samlet aftale i en længerevarende periode, typisk 20-25 år.

 

Totaløkonomi og risikodeling er ofte de væsentligste argumenter for at anvende OPP-modellen. Flere risici overføres typisk til OPP-leverandøren sammenholdt med traditionelle byggeprojekter. Ansvaret for bl.a. overholdelse af tidsplaner, budgetter, vedligeholdelsesplaner og funktionsdygtighed overlades til OPP-leverandøren i en længerevarende periode.

 

Koblingen mellem opførelse og drift er helt central i OPP-modellen, da det netop er denne kobling, som tilskynder til et langsigtet fokus på optimering af byggeriets totaløkonomi.

 

Fordele ved OPP

Følgende fordele bliver ofte fremhævet ved OPP:

 • Optimeret totaløkonomi
 • Forbedret risikodeling
 • Innovation i opgaveløsningen
 • Inddragelse af den private sektors projektstyringskompetencer
 • Budgetsikkerhed
 • Projekter gennemført til aftalt tid, pris og kvalitet
 • Værn mod vedligeholdelsesefterslæb

Ulemper ved OPP

Følgende ulemper bliver typisk fremhævet ved OPP:

 • Tab af fleksibilitet pga. af OPP-aftalernes lange tidshorisont, f.eks. i forbindelse med senere budgetlægning
 • Transaktionsomkostninger som følge af en forholdsvis omfangsrig udbudsproces
 • Højere kapitalomkostninger ved anvendelse af privat finansiering