Medico-teknisk udstyr

På sundhedsområdet har leasingfinansiering et stort omfang især vedrørende medico-teknisk udstyr.

 

Et af de største områder er MR- og CT-scannere samt øvrigt røntgen- og behandlingsudstyr. Disse ofte meget budgetmæssigt tunge anskaffelser, sammenholdt med den teknologiske levealder på mellem 5 og 10 år har medført et betydeligt leasingomfang som alternativ til egenfinansiering.

 

På samme måde som for andre længerevarende anskaffelser, betales der via leasingfinansieringen i takt med udstyrets levetid i stedet for den ofte belastende engangsudgift ved anskaffelsen.

 

 

Leasing hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder finansiel leasing af medico-teknisk udstyr.

 

  • Ved finansiel leasing står KommuneLeasing alene for finansieringen af det ønskede materiel.
  • Brugeren vælger selv udstyret og forhandler samtlige priser og leveranceforhold m.v. med den ønskede leverandør, nøjagtig som hvis brugeren selv ville købe materiellet.
  • Leverandøren fakturerer herefter materiellet til KommuneKredit, og udstyret leveres til brugeren.
  • I leasingperioden har brugeren fuld brugsret over det leasede materiel og betaler for dette med en leasingydelse.
  • Brugeren afholder selv alle vedligeholdelsesomkostninger, serviceudgifter m.v.