Medico-teknisk udstyr

På sundhedsområdet har leasingfinansiering et stort omfang især vedrørende medico-teknisk udstyr. I gennemsnit indgår KommuneLeasing aftaler om leasingfinansiering af udstyr indenfor området for ca. 200 mio. kr. pr. år.

 

Et af de største områder er MR- og CT-scannere samt øvrigt røntgen- og behandlingsudstyr. Disse ofte meget budgetmæssigt tunge anskaffelser sammenholdt med den teknologiske levealder på mellem 5 og 10 år har medført et betydeligt leasingomfang som alternativ til egenfinansiering.

 

På samme måde som for andre længerevarende anskaffelser betales der via leasingfinansieringen i takt med udstyrets levetid i stedet for den ofte belastende engangsudgift ved anskaffelsen.

 

 

Leasing hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder finansiel leasing af medico-teknisk udstyr.

 

  • Ved finansiel leasing står KommuneLeasing alene for finansieringen af det ønskede materiel.
  • Brugeren vælger selv udstyret og forhandler samtlige priser og leveranceforhold m.v. med den ønskede leverandør, nøjagtig som hvis kommunen selv ville købe materiellet.
  • KommuneLeasing køber herefter materiellet, som stilles til rådighed i en forud fastsat periode.
  • I leasingperioden har brugeren fuld brugsret over det leasede materiel og betaler for dette med en nærmere fastsat fast eller variabel leasingydelse. Udover leasingydelsen afholder brugeren alle vedligeholdelsesomkostninger.
  • Leasingydelsen som kan afpasses sygehusvæsenets budget, fastlægges ved aftalens indgåelse.

 

Teknologisikringsaftale

En leasingaftale hos KommuneLeasing kan udbygges med en teknologisikringsaftale.

 

Teknologisikringsaftalen sikrer brugeren mulighed for, at foretage en løbende udskiftning/supplering af det leasede materiel samtidig med, at den årlige leasingydelse eventuelt fastholdes uændret.

 

Eksempel på konvertering af årlige budgetbeløb til attraktiv leasingfinansiering
Ved anvendelse af leasingfinansiering kan de årlige budgetbeløb konverteres til større rammebeløb til brug for fremrykning af anskaffelserne.

 

Eksempel på leasing over 6 år:

Årlig leasingydelse

Indkøbssum

1 mio. kr. ca. 5,6 mio. kr.
3 mio. kr. ca. 16,8 mio. kr.
5 mio. kr. ca. 28,0 mio. kr.