Leasingregnemaskine

Leasingaftaler skal aktiveres i det kommunale regnskab med værdi af aktiver og gæld af leasingforpligtigelser. Til brug for dette, har KommuneKredit udviklet en ”leasingregnemaskine” i en  Excel-fil.

 

Vi kan sende leasingregnemaskinen på anfordring – skriv til os via kleas@kommunekredit.dk.