KommuneKredits OPP-finansiering

OPP kan finansieres med privat finansiering eller offentlig finansiering. Den offentlige finansiering kan ske i form af egenfinansiering via kassebeholdningen eller med fremmedfinansiering gennem en tredjepart, eksempelvis KommuneKredit.

 

KommuneKredit kan finansiere OPP-projekter med to overordnede finansierings­former:

 

  • Lånefinansiering
  • Leasingfinansiering

 

Den lånebaserede model

Et OPP-projekt med offentlig lånefinansiering er sammensat således, at ordregiver udbyder design, projektering, anlæg, drift og vedligehold i en samlet OPP-kontrakt, mens investeringsudgiften finansieres med en særskilt låneaftale med KommuneKredit. Den ordregivende myndighed har derefter to aftaler, en OPP-aftale med en OPP-leverandør, og en finansieringsaftale med KommuneKredit. Kommunen har ejerskabet til aktivet i den lånebaserede model.

 

Leasingmodellen

Et OPP-projekt med offentlig leasingfinansiering hos KommuneKredit indebærer på tilsvarende vis, at ordregiver udbyder design, projektering, anlæg, drift og vedligehold i en samlet OPP-kontrakt, mens investeringsudgiften finansieres gennem en særskilt leasingaftale med KommuneKredit. Den ordregivende myndighed har derefter to aftaler, en OPP-aftale med en OPP-leverandør, og en leasingaftale med KommuneKredit. Leasingaftalen indebærer, at KommuneKredit har ejerskabet til aktivet i aftaleperioden.

 

Finansiering i anlægsperioden

Det bør i forbindelse med hvert enkelt projekt vurderes, om finansieringen i anlægsperioden skal tilvejebringes af OPP-leverandøren eller af ordregiver, enten i form af en byggekredit eller en leasingkontrakt med en oparbejdningsperiode. Det vurderes at medføre væsentlige besparelser for projektet, hvis byggefinansieringen tilvejebringes af KommuneKredit.

 

Læs mere om KommuneKredits OPP-finansieringsmodeller her