IT-udstyr

Udvikling inden for IT-området går stærkt og behovet for øget it-kapacitet er ligeledes i kraftig vækst i både kommuner og regioner.

 

Udviklingen indebærer en meget kort teknologisk levetid på udstyret, hvorfor der til stadighed er behov for at foretage nye investeringer i såvel hardware som software m.v.

 

De løbende nyinvesteringer/udskiftninger stiller løbende store økonomiske krav til den enkelte kommunes økonomi, som kan være svære at opfylde på grund af det pres, som er på økonomien i næsten alle kommuner og regioner.

 

For at lette finansieringsproblemet har mange kommuner og regioner valgt at leasingfinansiere IT-udstyret. Ved leasingfinansieringen får kommunen/regionen mulighed for at fordele de ofte store anskaffelsesudgifter over en årrække frem for at skulle ud i større budgetbelastende investeringer i et enkelt år.

 

Leasing af IT-udstyr hos KommuneLeasing

Over 60% af alle kommuner og regioner har valgt en leasingløsning af IT-udstyr hos KommuneLeasing.

 

Aftalerne varierer meget i størrelse. Løsningerne omfatter således aftaler på et par enkelte pc’ere med printere m.v. op til meget store samlede IT-løsninger på over 100 mio. kr.

 

På IT-området har KommuneLeasing bl.a. indgået leasingaftaler omfattende følgende udstyr:

 

 • Hardware, herunder servere, pc’ere, laptops og tablets m.v.
 • Software og licenser.
 • Hjemme pc-ordninger.
 • Økonomisystemer.
 • Sags- og journalsystemer.
 • Bibliotekssystemer.
 • Patientadministrationssystemer og patientjournaler.
 • Billeddiagnostiske IT-systemer.
 • IT-netværk
 • By-net.
 • Radio-kæde netværk
 • Parkeringskontrolanlæg
 • GPS-styret overvågning af bybusser

 

Teknologisikringsaftaler

Som omtalt går den teknologiske udvikling inden for IT-området stærkt. Kravene til og behovet for en løbende udskiftning og/eller opgradering af det leasede udstyr er derfor påkrævet.

 

For opfyldelse af dette kan næsten alle leasingaftaler hos KommuneLeasing tilknyttes en såkaldt teknologisikringsaftale.

 

Ved en teknologisikringsaftale med KommuneLeasing vil kommunens muligheder for til stadighed at være ajour med den teknologiske udvikling have endnu bedre vilkår, idet teknologisikringsaftalen sikrer, at kommunen løbende får mulighed for at supplere det leasede udstyr med mere nyt udstyr, samtidig med at de årlige løbende udgifter holdes inden for de samme økonomiske rammer.

 

Læs mere om Teknologisikringsaftaler