IT-udstyr

Udvikling inden for IT-området går stærkt og behovet for øget it-kapacitet er ligeledes i kraftig vækst i både kommuner og regioner.

 

Udviklingen indebærer en meget kort teknologisk levetid på udstyret, hvorfor der til stadighed er behov for at foretage nye investeringer i såvel hardware som software m.v.

 

De løbende nyinvesteringer/udskiftninger stiller løbende store økonomiske krav til den enkelte kommunes økonomi, som kan være svære at opfylde på grund af det pres, som er på de økonomiske rammer i næsten alle kommuner og regioner.

 

For at lette finansieringsproblemet har mange kommuner og regioner valgt at leasingfinansiere IT-udstyret. Ved leasingfinansieringen får kommunen/regionen mulighed for at fordele de ofte store anskaffelsesudgifter over en årrække frem for at skulle ud i større budgetbelastende investeringer i et enkelt år.

 

Leasing af IT-udstyr hos KommuneLeasing

Over 60% af alle kommuner og regioner har valgt en leasingløsning af IT-udstyr hos KommuneLeasing.

 

Aftalerne varierer meget i størrelse. Løsningerne omfatter således aftaler på et par enkelte pc’ere op til meget store samlede IT-løsninger på over 100 mio. kr.

 

På IT-området har KommuneLeasing bl.a. indgået leasingaftaler omfattende følgende udstyr:

 

 • Hardware, herunder servere, pc’ere, laptops og tablets m.v.
 • Software og licenser.
 • Hjemme pc-ordninger.
 • Økonomisystemer.
 • Sags- og journalsystemer.
 • Bibliotekssystemer.
 • Patientadministrationssystemer og patientjournaler.
 • Billeddiagnostiske IT-systemer.
 • IT-netværk
 • By-net.
 • Radio-kæde netværk
 • Parkeringskontrolanlæg
 • GPS-styret overvågning af bybusser