Hvem er KommuneLeasing?

KommuneLeasing er i dag en afdeling i KommuneKredit, men blev oprettet i 1989 som et selvstændigt aktieselskab af Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Kommunedata, Kommunernes Pensionsforsikring og KommuneKredit. I 1993 blev KommuneLeasing A/S overtaget som et datterselskab af KommuneKredit. KommuneLeasing blev i 2012 fusioneret ind i KommuneKredit.

 

KommuneLeasings formål er at sikre kommuner og regioner konkurrencedygtige priser og leasingvilkår samt en professionel rådgivning og vejledning i leasingspørgsmål.

 

Hvem kan lease hos KommuneLeasing

KommuneLeasing tilbyder leasingaftaler til:

 

  • Kommuner
  • Regioner
  • Kommunale §60 selskaber

Konkurrencedygtige priser

KommuneLeasing arbejder med lave administrationsomkostninger, fordi kommuner og regioner er sikre betalere.

Leasing en tillidssag

Leasingfinansiering er ikke kun et spørgsmål om en fordelagtig rentesats.

 

Mange spørgsmål skal besvares både ved overvejelse om og ved indgåelse af leasingaftaler. Forhold som aftalevilkår og aftalekonstruktion herunder løbetid, fleksibilitet og udskiftningsmulighed bør også vurderes, så de er i overensstemmelse med kommunens behov og ønsker.

 

KommuneLeasings personale er uddannet indenfor den kommunale og finansielle sektor. Vi har derfor et indgående kendskab til kommuner og regioner, deres økonomi, reglerne for lån og leasing m.v. hvilket betyder, vi kan give den bedste rådgivning og vejledning.