Vilkår for finansiering

KommuneKredit yder finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber og institutioner mod 100 % kommunegaranti.

 

Finansieringen kan ydes til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelser eller i anden lovgivning. Det er en forud­sætning for KommuneKredits deltagelse, at aktivet anvendes til et kommunalt formål, dvs. inden for kommunalfuldmagtens anvendelsesområde. Der ydes ikke lån til konkurrenceudsatte områder eller kommercielle aktiviteter.

 

Det er muligt at kombinere offentlig og privat finansiering af OPP-projekter. Det vil dog kræve, at finansieringsstrukturen tilpasses projektet, herunder at der eventuelt foretages en opdeling af aktivet i udmatrikulerede ejerlejligheder. KommuneKredit kan finansiere det kommunale anvendelsesområde, mens der må findes anden privat finansiering til den kommercielle aktivitet.

 

Deponering

Kommuners indgåelse af aftaler om benyttelse eller etablering af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., herunder OPP-aftaler, og finansiering heraf opfattes som lån, når de erstatter en kommunal anlægsudgift. Deponering skal derfor finde sted, med mindre kommunen har ledig låneramme eller har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.