Risikoallokering

OPP-projekter består i hovedtræk af de samme centrale elementer, uanset finansieringsform, bl.a. det længerevarende samarbejde (ofte 20-25 år), funktions­krav, betalingsmekanisme, samt kombinationen af projektering, byggeri, drift og vedligehold i én og samme aftale, hvor totaløkonomi er i højsædet.

 

I de tilfælde, hvor der vælges OPP med offentlig finansiering (egenfinansiering eller offentlig fremmedfinansiering gennem en tredjepart), vil den samlede risikoallokering til den private part generelt være mindre.

 

Risikoallokering sker imidlertid også i betydeligt omfang i offentligt finansierede OPP-projekter. Det skyldes, at der findes forskellige mekanismer til risikoallokering. Udover privat finansiering, så kan risici bl.a. overføres gennem kontraktparadigmet, krav til sikkerhedsstillelse og OPP-aftalens betalings­mekanisme. OPP-modellen har en række indbyggede mekanismer, som gør, at risikoovervejelser er i centrum – uanset finansieringsform.

Læs mere om risikoallokering i OPP her