Byggekredit

Kredittens egenskaber

Byggekreditter etableres med et aftalt maksimum og er en midlertidig finansiering med variabel rente, som man løbende kan trække på i anlægsfasen. Efter anlægsperioden etableres den endelige finansiering, i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

 

Udbetaling fra en byggekredit kan ske i større samlede rater efter skriftlig anmodning. Det ønskede beløb overføres til låntagers konto i et pengeinstitut. Beløbet vil være til rådighed i pengeinstituttet 2-3 bankdage efter anmodningen.

 

Såfremt man ønsker at foretage en rentesikring af den endelige finansiering inden byggeriet er færdigt, kan det ske gennem en delvis omlægning i byggeperioden.

Rente

Renten er variabel og beregnes og tilskrives af KommuneKredit på daglig basis. Renten beregnes af den trukne saldo på kreditten.

Bidrag

KommuneKredit fastsætter løbende bidraget på lån og kreditter. Se de til enhver tid gældende bidragssatser her. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner.

Afvikling

Kreditten skal indfries senest på det aftalte udløbstidspunkt enten ved en kontant indbetaling eller gennem optagelse af den endelige finansiering.

 

Såfremt byggeriet ikke er færdiggjort på udløbstidspunktet for kreditten, kan kreditten forlænges efter aftale med KommuneKredit og en eventuel garantistiller. Henvendelse bør ske til KommuneKredit i god tid inden udløb.

Kurs

Udbetalinger sker til kurs 100.

Omkostninger

Der er ingen omkostninger ved oprettelse eller udbetaling på byggekreditten.

Udbetaling

I kan trække på kreditten, når vi har modtaget underskrevet gældsbrev og fuldmagt til udbetaling.

Indfrielse

Restgælden på byggekreditten kan, med tillæg af renter, indfries af låntager til kurs 100 med 5 bankdages varsel. Der kan ikke foretages indbetaling på en byggekredit.

Fordele

Byggekreditter er en nem og fleksibel finansieringsform, hvor der kan foretages udbetalinger i rater efter ønske. Renten beregnes alene af det beløb, der aktuelt er trukket på kreditten.

Risici

Renten er variabel, og der er derfor en risiko for, at renteudgiften stiger.

 

 

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk.