Vi yder lån

– på lige vilkår uanset postnummer

Vi yder lån

– på lige vilkår uanset postnummer
KommuneKredit er en forening – vores medlemmer er alle landets kommuner og regioner.

 

Hvem kan optage lån i KommuneKredit?

KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region.

 

Hvilke projekter yder vi lån til?

KommuneKredit yder lån til lokale anlægsprojekter på lige vilkår, uanset størrelsen på projektet eller hvor i landet det gennemføres. KommuneKredit skal ikke tjene penge på at låne penge ud – vores formål er at sikre en så omkostningseffektiv finansiering af kommunale og regionale opgaver som muligt.

 

Alle lån og kreditter, som KommuneKredit yder, finansieres ved, at vi udsteder obligationer på det nationale og de internationale kapitalmarkeder.

 

Læs mere om, hvilke offentlige formål vi yder lån til.

Fortællinger fra vores kunder