Grønne obligationer

Vores kunder har høje ambitioner for den grønne omstilling. Ambitioner, der understøtter den danske regerings klimamål om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990. Og at Danmark er klimaneutralt i 2050. Siden 2017 har vi udstedt grønne obligationer for at understøtte den lokale grønne omstilling med billigst mulig finansiering.

 1. 1

  Ved årsskiftet 2023/2024 beløb vores samlede grønne obligationer sig til 27,9 mia. kr.

 2. 2

  Fra 2017 til udgangen af 2023 har vi udstedt 8 grønne obligationer.

 3. 3

  12 % af vores samlede udstedelser af obligationer var grønne ved udgangen af 2023.

 4. 4

  Ved årsskiftet 2023/2024 havde vores grønne udstedelser af obligationer finansieret mere end 1000 grønne lån.

Grønne udstedelser sikrer billigst mulige lån

Efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer vokser støt. Dén efterspørgsel vil vi gerne imødekomme, for når vi udsteder grønne obligationer, er vi med til at sikre vores kunder billigst mulig finansiering af deres klima- og miljøprojekter. Pengene, vi får ind ved at udstede grønne obligationer, finansierer projekter, der har en positiv indvirkning på klima- og miljø, og som lever op til vores kriterier for grønne lån. Vi udstedte vores første grønne obligationer i 2017 - i dag udgør grønne obligationer 12 % af vores samlede udstedelser.

Rammer for vores grønne obligationer

Når vi udsteder grønne obligationer, gør vi det ud fra rammerne i vores seneste Green Bond Framework, som er fra 2022. Her har vi fastsat seks kategorier for, hvilke projekter, vi kan udbetale grønne lån til. Rammeværket fastsætter også, hvordan vi dokumenterer effekterne af de projekter, som vi udbetaler grønne lån til, så vores investorer kan se, hvilken forskel deres investeringer gør for klima og miljø. Green Bond Framework 2022 er i over­ens­stem­mel­se med EU's taksonomi for bæredygtighed og ICMA's grønne ob­liga­tions­prin­cip­per.

Se vi­deo­in­tro­duk­tion til Green Bond Framework 2022
Obligationskomite

Grøn Ob­liga­tions­ko­mité

Vores Grønne Ob­liga­tions­ko­mité skal godkende alle de grønne lån, som danner basis for vores grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser. Medlemmerne af komitéen tæller både interne og eksterne specialister med faglige kompetencer inden for de kategorier, som KommuneKredit udsteder grønne lån til. Komitéen vurderer hvert lån på baggrund af spør­ge­ske­ma­be­sva­rel­ser fra vores kunder. Komitéen godkender kun et lån som grønt, hvis det opfylder kriterierne for grønne lån, som er beskrevet i vores Green Bond Framework 2022.

Læs om vores Grønne ob­liga­tions­ko­mité i Green Bond Impact Report 2023

An­den­part­s­vur­de­ring

Vi har fået udarbejdet en såkaldt an­den­part­s­vur­de­ring (second party opinion) af vores Green Bond Framework 2022. Det er CICERO Shades of Green (nu Shades of Green - part of S&P), der er en førende leverandør af an­den­part­s­vur­de­rin­ger af Green Bond Framework, som har udført arbejdet. CICERO har vurderet, at KommuneKredits Green Bond Framework 2022 er i over­ens­stem­mel­se med ICMA's grønne ob­liga­tions­prin­cip­per og har givet rammeværket den overordnede vurdering: ’Medium Green Shade’ samt den bedst mulig governance-score, nemlig ’Excellent’.

Læs CICEROs second opinion 2022

Se andre relevante dokumenter

Grønne lån

Se de investeringer, vi har finansieret med grønne lån

22 % af vores samlede udlån var grønne ved udgangen af 2023. I listen over grønne projekter, som vi opdaterer hvert år, kan du se en komplet oversigt over investeringer, der er finansieret med vores grønne lån.

Se listen over grønne investeringer

Få inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00