Grønne obligationer

Vores kunder har høje ambitioner for den grønne omstilling. Ambitioner, der bidrager til, at vi i Danmark bevæger os i den rigtige retning i forhold til at nå regeringens klimamål om i 2030. Og at vi er klimaneutrale i 2050. Siden 2017 har vi udstedt grønne obligationer for at understøtte den lokale grønne omstilling med billigst mulig finansiering.

 1. 1

  Ved årsskiftet 2022/2023 beløb vores samlede grønne obligationer sig til 22,7 mia. kr.

 2. 2

  Fra 2017 til udgangen af 2022 har vi udstedt 7 grønne obligationer.

 3. 3

  10 % af vores samlede udstedelser af obligationer var grønne ved udgangen af 2022.

 4. 4

  Ved årsskiftet 2022/2023 havde vores grønne udstedelser af obligationer finansieret mere end 850 grønne lån.

Grønne udstedelser sikrer billigst mulige lån

Efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer vokser støt. Dén efterspørgsel vil vi gerne imødekomme, for når vi udsteder grønne obligationer, er vi med til at sikre vores kunder billigst mulig finansiering af deres klima- og miljøvenlige projekter. Pengene, vi får ind ved at udstede grønne obligationer, finansierer projekter, der har en positiv indvirkning på klima- og miljø, og som lever op til vores kriterier for grønne lån. Vi udstedte vores første grønne obligationer i 2017 - i dag udgør grønne obligationer 10 % af vores samlede udstedelser.

Rammer for vores grønne obligationer

Når vi udsteder grønne obligationer, gør vi det ud fra rammerne i vores Green Bond Framework 2022. Her har vi fastsat seks kategorier for, hvilke projekter, vi kan udbetale grønne lån til. Frameworket fastsætter også, hvordan vi dokumenterer effekterne af de projekter, som vi udbetaler grønne lån til, så vores investorer kan se, hvilken forskel deres investeringer gør for klima og miljø. Vi har udarbejdet Green Bond Framework 2022, så det er i over­ens­stem­mel­se med EU's taksonomi for bæredygtighed og ICMA's grønne ob­liga­tions­prin­cip­per.

Se vi­deo­in­tro­duk­tion til Green Bond Framework 2022
Obligationskomite

Grøn Ob­liga­tions­ko­mité

Vores Grønne Ob­liga­tions­ko­mité skal godkende alle de grønne lån, som danner basis for vores grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser. Medlemmerne af komitéen tæller både interne og eksterne specialister med faglige kompetencer inden for de kategorier, som KommuneKredit udsteder grønne lån til. Den Grønne Komité vurderer hvert lån på baggrund af spør­ge­ske­ma­be­sva­rel­ser fra vores kunder. Komitéen godkender kun et lån som grønt, hvis det opfylder kriterierne for grønne lån, som er beskrevet i vores Green Bond Framework.

Læs vores Green Bond Framework

An­den­part­s­vur­de­ring

Vi har fået udarbejdet en såkaldt an­den­part­s­vur­de­ring (second party opinion) af vores Green Bond Framework 2022. Det er CICERO Shades of Green (nu Shades of Green - part of S&P), der er en førende leverandør af an­den­part­s­vur­de­rin­ger af Green Bond Framework, som har udført arbejdet. CICERO har vurderet, at KommuneKredits Green Bond Framework 2022 er i over­ens­stem­mel­se med ICMA's grønne ob­liga­tions­prin­cip­per og har givet frameworket den overordnede vurdering: ’Medium Green Shade’ samt den bedst mulig governance-score, nemlig ’Excellent’.

Læs CICEROs second opinion 2022

Se andre relevante dokumenter

Grønne lån

Se de investeringer, vi har finansieret med grønne lån

21 % af vores samlede udlån var grønne ved udgangen af 2022. I listen over grønne projekter kan du se en komplet oversigt over investeringer, der er finansieret med vores grønne lån.

Se listen over klima- og miljøvenlige projekter

Få inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00