Varmepumper i fjernvarmen styrker den grønne omstilling

Den grønne omstilling er et samfundsansvar, den danske fjernvarme har taget til sig. Regeringens ambition om et la­ve­mis­sions­sam­fund er blevet målestok for udvikling af den grønne var­me­pro­duk­tion.

I KommuneKredits Grønne Komité, der vurderer om et specifikt lån kan kategoriseres som grønt, har vi de senere år set en stigende tendens til, at fjern­var­me­sek­to­ren investerer i varmepumper. Det gør de med fokus på grøn omstilling og fællesskabet. Modsat almindelige varmepumper til privat brug kan de store varmepumper i fjernvarmen udnytte mange forskellige – store som små – varmekilder. Det giver dem en essentiel betydning for den grønne omstilling. Den type varmepumper udtrækker nemlig energi fra både spildevand, grundvand, udeluft, havvand, geotermi og restvarmen i røggas samtidig med, at den opsamler overskudsvarme fra industrien. Diversiteten i energikilderne sikrer dermed, at fjernvarmen kører med høj effektivitet og stabile temperaturer året rundt.

Fjernvarme driver den grønne omstilling til fordel for fællesskabet. Den stadigt grønnere var­me­pro­duk­tion sker centralt og spredes med det samme til fjern­var­me­kun­der­ne. På den lange bane resulterer det i, at vi sammen kommer hurtigere i mål.

Når vi skal understøtte den grønne omstilling og Folketingets ambition om at gøre Danmark til et la­ve­mis­sions­sam­fund, så kommer vi til at minimere anvendelsen af både fossile og bio brændstoffer i fjernvarmen. Til dette er de store varmepumper et af de bedste midler, vi råder over.

Carl Helmers

Adm. direktør, Fredericia Forsyning og eksternt medlem af KommuneKredits Grønne Komité

Lån, som den Grønne Komité godkender som grønne, kan finansieres med grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser. KommuneKredit understøtter vores kunders grønne tiltag ved at indsamle effektdata, som vi rapporterer til investorerne. På den måde skaber vi mulighed for, at investorer, der prioriterer grønne investeringer, kan bidrage til omstillingen af det danske samfund.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00