Cen­tral­var­me­an­læg i Egebjerg

Udfasningen af oliefyr i de danske hjem har længe været på den politiske dagsorden, men det sker ikke med den planlagte hastighed. Målet er, at alle oliefyr er pensioneret i år 2030. Ener­gi­sty­rel­sen forventer, at op mod 10-20.000 danske husstande stadig anvender oliefyr på dette tidspunkt, men i den lille landsby, Egebjerg, er de godt i gang med en grøn omstilling.

I landsbyen Egebjerg gik lokale frivillige sammen om installationen af et nyt cen­tral­var­me­an­læg, der kører på bæredygtigt brændsel i form af lo­kal­pro­du­ce­ret flis. Det nye anlæg erstatter oliefyrene med en grønnere energikilde i størstedelen af landsbyen.

Varmeanlægget er finansieret via KommuneKredits grønne ob­liga­tions­pro­gram. KommuneKredit understøtter den grønne omstilling, bl.a. ved at tilbyde grøn og bæredygtig finansiering til vores kunder. Det er en naturlig opgave at løfte i KommuneKredit. Som den største långiver til infrastruktur med offentlige formål i Danmark, har vi en væsentlig rolle i un­der­støt­tel­sen af sam­funds­ud­vik­lin­gen.

De fleste projekter, vi finansierer, har et grønt eller socialt sigte; f.eks. klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, rådhuse og bæredygtige for­sy­nings­an­læg.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00