Vi styrker fundamentet for ESG data

En af vores målsætninger er at styrke vores ledelse af ESG og et vigtigt element er fundamentet for vores ESG data, som vi har sat øget fokus på i 2023.

I KommuneKredit oplever vi en øget efterspørgsel efter ESG-data i dialogen med vores investorer. Efterspørgslen er dels drevet af EU-regulering inden for bæredygtig finansiering og bæ­re­dyg­tig­heds­rap­por­te­ring, samt af markedets interesse i investeringer, der understøtter fx CO2-reduktioner og den grønne omstilling.

Selvom KommuneKredit, som en særlig kre­di­tin­sti­tu­tion i Danmark, ikke er direkte underlagt reguleringen, er ESG-data centrale for vores profil og for at vi kan forblive en attraktiv sam­ar­bejds­part­ner og investering.

I 2023 har vi efter drøftelser i vores ESG-komité iværksat et dataprojekt, der skal fastlægge den fremtidige ESG-datastruktur. Det gælder både data i vores egen drift og i vores portefølje, herunder hvilke ESG-data vi rapporterer på nu og fremtiden. Og hvordan vi indsamles og bruger dem.  

  1. 1

    Seks møder afholdt i vores interne ESG-komité, der understøtter ESG-forankringen i vores ker­ne­for­ret­ning. Komitéen blev etableret i 2022.

  2. 2

    ESG-stra­te­gi­se­mi­nar afholdt for bestyrelsen. I 2022 holdt vi en ESG-dag for alle medarbejdere for at engagere dem i vores ESG-mål.

I 2024 bliver strategien for at styrke vores ESG-datastruktur behandlet på be­sty­rel­ses­ni­veau for at sikre, at vi fortsat kan leve op til vores mission om at yde finansiering til lavest mulige omkostninger.

ESG

Mål, status og initiativer

Vi har fastsat 2 ESG-mål, der skal styrke måden vi driver vores forretning på, når det kommer til ESG.

Læs om vores mål, status og initiativer for ledelsesmæssig ansvarlighed

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00