Vi øger vores fokus på diversitet

Som led i vores målsætning om at styrke en inkluderende virk­som­heds­kul­tur frem mod 2025 har vi i 2023 introduceret retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­rede køn.

I KommuneKredit tror vi på, at vi etablerer de bedste forudsætninger for at opfylde vores mission ved at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor personer med forskellige køn, aldre, uddannelser, kulturelle baggrunde, per­son­lig­heds­pro­filer m.m. sammen kan bidrage til op­ga­ve­løs­nin­gen med deres forskellige perspektiver.

I løbet af 2023 øgede vi antallet af ansatte til 105 ansatte. Køns­for­de­lin­gen steg til 37,2 % kvinder blandt vores medarbejdere, mens den forblev på 26,7 % kvinder blandt vores ledere.

Vi ser ligelig køns­re­præ­sen­ta­tion som en del af inkluderende virk­som­heds­kul­tur, og vi har i 2023 sat måltal for en ligelig kønsfordeling på 40/60 kvinder/mænd blandt vores medarbejdere og i vores ledelse for at understøtte udviklingen.

  1. 1

    37,2 % af vores medarbejdere var kvinder ved udgangen af 2023. I 2022 var andelen 34,4 %.

  2. 2

    26,7 % af vores ledere var kvinder ved udgangen af 2023, svarende til andelen i 2022.

Vi arbejder på at implementere vores nye retningslinjer i 2024 og dermed sætte fokus på værdien af mangfoldighed i organisationen. Det gør vi i vores re­k­rut­te­rings­pro­ces­ser og ved at have opmærksomhed på, hvordan diversitet er en styrke for organisationen og den gode opgaveløsning. Endelig
integrerer vi diversitet som tema i den løbende le­del­ses­ud­vik­ling. Desuden vil vi styrke den inkluderende virk­som­heds­kul­tur ved at tilbyde elevpladser.

Læs vores retningslinjer for diversitet og det un­der­re­præ­sen­te­rede køn

ESG

Mål, status og initiativer

To af vores ESG-mål handler om vores virksomheds omtanke for den verden, vi er en del af, og vores mere end 100 medarbejdere.

Læs om vores mål, status og initiativer for sociale ansvarlighed

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00