Vandværk og skovrejsning i Assens

Et grønt lån på 20 millioner kroner til opførelse af et nyt vandværk og skovrejsning i Assens er et eksempel på de støt­te­be­ret­ti­gede projekter i kategorien vand­for­valt­ning. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 31,2 pct. af den samlede udbetalte grønne lånevolumen.

Assens Forsyning fik i 2020 bevilget et grønt lån til opførelse af et primært og nyt højteknologisk vandværk med en årlig kapacitet på 800.000 m³ drikkevand. Vandværket har både før- og ef­ter­fil­tre­ring og to parallelle ledninger. Hver ledning behandler vand fra sit eget opland for at sikre maksimal for­sy­nings­sik­ker­hed for en kritisk infrastruktur. Ny teknologi gør det også muligt for vandværket at opdage potentielle vandudslip på individuelt borgerniveau og dermed bidrage til at beskytte vand som en ressource og reducere vandspild og skader.

Det nye vandværk i Assens forsyner mere end 4.000 husstande og erhvervslivet, som omfatter Danmarks fjerdestørste bryggeri. Det grønne lån omfatter også skovrejsning på 50 hektar i oplandet til grund­vands­be­skyt­telse. Området bidrager årligt med 325.000 m³ grundvand og skovrejsning indgår i et målrettet miljøinitiativ, der har til formål at øge andelen af bynære statsskove i Danmark. Den varierede løvskov ‘Lundager Skov’ blev plantet i 2021 og giver nye muligheder for friluftsliv for de lokale borgere.

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til vand­for­valt­ning dækker nye investeringer i og løbende ved­li­ge­hol­delse af vandindsamling, -behandling, genanvendelse, rengøring, genbrug, teknologier og relateret infrastruktur.

KommuneKredit har udbetalt 292 grønne lån på i alt knap syv mia. kr. i kategorien fra 2017-2020.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00