Renere offentlig transport i Århus

Letbaner letter et skift i retning af renere offentlig transport, og vi har ydet grønne lån på i alt 1,1 milliarder kroner til Danmarks første letbane i landets næststørste by Aarhus. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 7,4 pct. af det samlede udbetalte grønne lånevolumen

Aarhus Letbane har etableret et netværk af letbaner i Østjylland, der i højere grad forbinder byer og distrikter i Aarhus-området og gør det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde. Letbanen har erstattet dieseltog på en eksisterende strækning og tilføjet yderligere linjer. Bybusserne lukker, og pendlingen omdirigeres til letbanen, hvilket forventes at føre til færre biler på vejene. Som det første i Danmark er projektet banebrydende for letbaner og er en stor in­fra­struk­turin­ve­ste­ring.

KommuneKredit har løbende finansieret an­lægs­om­kost­nin­ger­ne med lån på mere end to milliarder kroner siden 2015. Efter indførelsen af grønne lån i 2017 er 1,1 mia. kr. grøn finansiering. Første etape omfatter i alt 110 kilometer og har været i drift siden april 2019. I april 2020 of­fent­lig­gjorde Aarhus Letbane resultaterne af første fase. Den viser, at udskiftningen af dieseltog og busser med den elektriske letbane giver årlige besparelser på 4.305 tons CO2, hvilket svarer til et fald på 70 procent. Desuden er den lokale luftforurening faldende, da der udledes færre partikler til luften.

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til ren offentlig transport omfatter nye investeringer i og løbende ved­li­ge­hol­delse af lavenergi- eller emis­sions­trans­portak­ti­ver, systemer, infrastruktur, komponenter og tjenester, der letter overgangen fra privat transport til øget brug af offentlig transport såsom tog, underjordiske sporvogne og busser i det omfang, disse fører til en reduktion af CO₂-emissionerne.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00