Nyt museum i Oksbøl

I Oksbøl uden for Varde er en tidligere flygtningelejr fra Anden Verdenskrig blevet bygget om til Danmarks nye museum for flygtninges historier. KommuneKredit har leveret mel­lem­fi­nan­si­e­ring til opførsel af museet, der bød sine første besøgende velkommen i sommeren 2022.

I Oksbøl uden for Varde er en tidligere flygtningelejr fra Anden Verdenskrig blevet bygget om til Danmarks nye museum for flygtninges historier. Museet, der vil fortælle om dan­marks­hi­sto­ri­ens største flygtningelejr og sætte flugt ind i en global kontekst, er en del af Varde Kommunes satsning på kulturturisme. Håbet er, at museet kan inspirere til debat – f.eks. ved at kigge på flugt fra både flygtninges og modtagerlandes perspektiver.

Kombination af gammelt og nyt

Projektet, som er tegnet af ar­ki­tekt­grup­pen BIG, inkluderer renovation af to ho­spi­tals­byg­nin­ger fra den gamle flygtningelejr, samt opførsel af en ny tilbygning, der skal forbinde de eksisterende bygninger og huse ankomsthallen. Foruden udstillingerne, der både kan opleves inde i museet og ude i plantagen, finder der også un­der­vis­nings­fa­ci­li­te­ter med bl.a. tilbud til kommunens skoler og dag­in­sti­tu­tio­ner.

Finansiering

Museets finansiering er sket i samarbejde mellem kommune og borgere via donationer, crowdfunding og tilskud fra kommunen, fonde, staten og den tyske Forbundsdag. KommuneKredit har leveret mel­lem­fi­nan­si­e­ring til projektet via en byggekredit til brug for anlægsudgifter i forbindelse med opførslen af museet.

 

Opførelsen af FLUGT er kulminationen på mange års ihærdigt arbejde med at skaffe finansiering til projektet og er kommet i stand med donationer og tilskud fra både Danmark og Tyskland. Nogle donationer er først kommet i stand sent i forløbet. For at kunne tage første spadestik søgte vi derfor mel­lem­fi­nan­si­e­ring i form af en byggekredit gennem KommuneKredit, som Varde Kommune stillede garanti for.

Claus Jensen

Mu­se­ums­di­rek­tør

Del

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00