Multihus i Nørre Hostrup

I landsbyen Nørre Hostrup i Sønderjylland finder du hverken en børnehave eller en skole, da de har svært ved at overleve i den lille by med færre end 200 husstande. Til gengæld finder du et helt unikt fællesskab, som med stålsat vilje og frivilligt arbejde i 2018 fik opført et multihus til gavn for landsbyens rige foreningsliv.

Fra idé til spadestik

Nr. Hostrup Ung­doms­for­e­ning (NHU) er primært drevet af de mange aktive gymnaster og har efter aftale med det lokale legeland ’Jump A Lot’ gjort brug af de nærtliggende halfaciliteter i over 30 år. I 2014 formåede de dog ikke at få denne aftale forlænget, og den udløb i marts 2016. Derfor opstod en efterspørgsel på et lokalt samlingspunkt med plads til forenings- og fæl­lesak­ti­vi­te­ter, som det eksisterende forsamlingshus ikke kunne tilbyde.

I lyset af dette blev idéen til et nyt multihus, som en tilbygning til Nr. Hostrup Forsamlingshus, undfanget. Idéen var god, men kassen var tom, og hvordan skulle man skrabe knap 5 mio. kroner sammen til et multihus?

Den enorme opbakning til multihallen i lokalsamfundet blev udslagsgivende for løsningen af pengeproblemet. Først gav i alt 190 husstande for­håndstilsagn om at støtte projektet gennem anparter, og siden trådte private långivere til med yderligere kapital til projektet. Etableringen af multihallen kom afgørende på vej da Aabenraa Kommune afsatte et kontant tilskud til udvidelsen. Finansieringen kom dog først endeligt i hus i januar 2018, hvor en garanti for byggeriet blev stillet af Aabenraa Kommune for det resterende beløb på 1 mio. kr., som dermed kunne finansieres af KommuneKredit. Udsigten til det første spadestik blev dermed en realitet.

Frivillige stod for arbejdskraften

Uden de lokale borgeres indbetalinger var finansieringen ikke kommet i hus, og uden deres frivillige arbejdskraft var væggene til multihuset heller ikke blevet rejst. Arbejdet på byggeriet blev nemlig udført kvit og frit af de lokale, hvilket betød en besparelse i byggebudgettet på halvanden million kroner.

KommuneKredit understøtter et Danmark i balance

KommuneKredit bygger på den gode danske model om, at når vi går sammen i en forening og hæfter solidarisk, så er fællesskabet stærkere. Med andre ord stræber vi efter at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund ved at tilbyde finansiering til de lavest mulige omkostninger, og derved bidrage til øget velfærd og vækst i hele Danmark.

KommuneKredit finansierer projekter med offentlige formål. Det er ofte projekter med et socialt eller grønt sigte; eksempelvis ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af offentlige bygninger og grønne investeringer i for­sy­nings­sek­to­ren. Så længe de re­gu­le­rings­mæs­sige rammevilkår er overholdt, stiller KommuneKredit fordelagtige fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der til rådighed for sine kunder på lige vilkår, uanset postnummer.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00