Lokal udvikling og vækst på Samsø

Samsø Rederi, som er et kommunalt samsk rederi, har siden 2014 varetaget sejladsen mellem Sælvig og Hou færgehavne. Rederiet indsatte i marts 2015 en nybygget og større færge, Prinsesse Isabella, som har øget kapaciteten fra 90 til 160 biler. Færgen, som også blev finansieret af KommuneKredit, sejler på flydende naturgas og bidrager på den måde til at nedbringe CO₂-udslippet.

Med den nye færge i 2015 opstod der et behov for udbygning af Sælvig og Hou færgehavne. Ombygningen af Sælvig Færgehavn har udvidet havnearealet med mere end 10.000 m2, som giver plads i opmarchbanerne til 160 biler, tosporet frakørsel fra færgen og 90 nye par­ke­rings­plad­ser. Samtidig blev færgelejerne i begge havne ombygget, så de passede til den nye færge. Blandt andet blev der investeret i broklapper, fendersystemer og automatiske for­tøj­nings­an­læg.

Teknisk for­valt­nings­chef, Søren Stensgaard fortæller, at udbygningen af Sælvig og Hou færgehavne har stor betydning for lokalsamfundet:

En god forbindelse til fastlandet understøtter den lokale udvikling og vækst. Mange årtiers fald i befolkningen er bremset helt op, og der er udsigt til, at flere vælger at bo på Samsø – og her er de forbedrede trans­port­for­bin­del­ser til og fra øen en afgørende faktor

Søren Stensgaard

Teknisk for­valt­nings­chef

KommuneKredits finansiering har været afgørende for projektet:

Vi valgte KommuneKredit, fordi de var garant for en meget lav fast rente – og i øvrigt var en rigtig god sam­ar­bejds­part­ner i processen omkring fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­den helt fra start

Alexander Janz

Økonomichef, Samsø Kommune

Del case

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00