LED-gadebelysning i Aarhus

Aarhus Kommune har sat sig som mål at være CO2-neutral i 2030. Et stort skridt i planen er udskiftningen af 29.000 kviksølvlamper med LED-lamper i byens gadebelysning.

Aarhus Kommune igangsatte i 2015 et storstilet LED-ga­de­be­lys­nings­pro­jekt, som indebærer, at kviksølvlamper i byens gadebelysning erstattes af LED-lamper. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2018.

Det miljøvenlige projekt er støttet af EU gennem tilskuds- og låneprogrammet ELENA (European Local Energy Assistance), som er et led i bekæmpelsen af kli­ma­for­an­drin­ger.

LED-lamper belaster miljøet markant mindre end kviksølvlamper. Projektet giver kommunen en årlig reduktion i elforbruget på 30 pct., hvilket svarer til det årlige elforbrug for 1.500 husstande. Det giver kommunen en CO2-besparelse på godt 2.500 tons årligt. De ener­gibe­spa­rende effekter udmønter sig tillige i lavere driftsom­kost­nin­ger, og udskiftningen forventes at have tjent sig ind over en 18-årig periode.

Tryghed og større sikkerhed

De nye LED-lamper er også med til at sikre større tra­fik­sik­ker­hed og en øget tryghed på veje og stier. Det skyldes, at det er nemmere at styre belysningen med den nye løsning. LED-ga­de­be­lys­nin­gen kan dæmpes, hvorimod man tidligere måtte slukke hver anden lampe, hvilket skabte ’huller’ i belysningen.

Lånet er optaget i rater. De rater, der er optaget efter, at KommuneKredit begyndte at udstede grønne obligationer, er godkendt af KommuneKredits Grønne Komité til at indgå i foreningens pulje af grønne lån til brug for vores grønne obligationer.

Vi er begejstrede for projektet, som bringer kommunen et skridt nærmere målet om at være CO2-neutrale i 2030.

Peter Ryberg Neess

Teamleder Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Del

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00